By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Socha sv. Václava - Kutná Hora, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 56.775 E 015° 15.860
33U E 518965 N 5532688
Quick Description: Socha sv. Václava
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 2/17/2014 11:42:36 AM
Waymark Code: WMK5Q0
Published By: Groundspeak Premium Member Arogant
Views: 46

Long Description:
CS:
Pocátkem 18. století byl príchod ke Svatobarborskému chrámu upraven umele navršenou terasou, která byla mezi roky 1680 až 1716 osazena dvanácti sousošími a následne dekorativními vázami. Konkrétní socharská výzdoba se zacala utváret po morové epidemii roku 1680, kdy nechali jezuité vytvorit sochu ochránkyne mesta a patronky v náhlé smrti sv. Barbory. K té se poté konaly pravidelné poute.

Autorem vetšiny soch na moste je jezuitský koadjutor František Baugut. Sochy byly na soklech doplneny malovanými nápisy, sdelujícími jména svetcu, objednavatelu, charakterizovaly význam svetce a dále bylo možné urcit dobu vzniku nebo datum významné události. Behem morových epidemií jezuité významne pomáhali pri ošetrování nemocných, pohrbívání mrtvých a poskytovali útechu pozustalým. Tohoto využívali k prosazování svého rádu a tato propagace a financní podpora (obetní dary) od príznivcu rádu jim dopomohla k uskutecnení celé výzdoby mostu. Základ výzdoby tvorí svatí panovníci. Vprostred sv. Václav a na koncích sv. Ludvík a sv. Karel Veliký.

Ústrední sochou kutnohorského mostu je sv. Václav. Tato socha byla osazena roku 1716 nákladem clenu bratrstva svatého Václava, které bylo za prispení jezuitu v Kutné Hore založeno roku 1672.

Mohutný sokl s prolamovanou rímsou zdobí ve svém stredu reliéf zavraždení sv. Václava ve Staré Boleslavi. Patrne vytvoreno podle starší predlohy. Václav držící se klepadla mohutných kostelních dverí pokleká pod smrtelnými ranami. Jeho vrah, zde sám Boleslav v knížecím odevu a s korunou na hlave stojí za ním. Nad obema muži se vznáší andel s palmovou ratolestí, symbolem krestanova vítezství nad smrtí, v jedné ruce a vencem v druhé. Nad reliéfem je kartuše s nápisem: DIVo BoheMIae Vte LarI ph CLIen tes ddd. Boky soklu tvorí voluty zdobené symbolem vína jako eucharistického motivu. Na rímse leží korunovaný lev, co by symbol ceských zemí. Nad ním stojí sv. Václav jako rytír a vladar. Ve zbroji s mecem u pasu a královskou korunou, opírá se o praporec, v druhé ruce drží svitek papíru. Jeho pohled je otocen k mestu. Zbroj z cásti skrývá zrasená drapérie. Po pravé ruce Václava drží andel štít s reliéfem Staroboleslavského paládia, které velice uctíval, po jeho levé ruce drží andel štít zemského symbolu, svatováclavské orlice. Po stranách soklu jsou to další ceští patroni sv. Vít, mladík v plášti s korunou na hlave držící knihu a kohouta, symbol zmrtvýchvstání. Dále sv. Ludmila, Václavova babicka, v bohate zrasené drapérii v postoji esovite prohnutá s rukou na srdci a korunou na hlave. Ponekud dále od sousoší stojí štítonoši andelé, jež nesou na svých štítech reliéfy postav Kosmy a Damiana. Polopostavy s cepci na hlavách v pláštích s palmovou ratolestí, oba drží nádobu, Kosma džbán, Damián dózu.


Zdroj: (visit link)

EN:
Wenceslaus I...
...was the duke (kníže) of Bohemia from 921 until his assassination in 935, purportedly in a plot by his own brother, Boleslav the Cruel.

His martyrdom, and the popularity of several biographies, quickly gave rise to a reputation for heroic goodness, resulting in his being elevated to sainthood, posthumously declared king, and seen as the patron saint of the Czech state. He is the subject of "Good King Wenceslas", a Saint Stephen's Day carol written over 900 years later, in 1853, that remains popular to this day.

(visit link)
Associated Religion(s): Roman-catholic

Statue Location: příchod ke Svatobarborskému chrámu

Entrance Fee: none

Artist: jezuitský koadjutor František Baugut

Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ToRo61 visited Socha sv. Václava - Kutná Hora, Czech Republic 9/1/2018 ToRo61 visited it
run26.2 visited Socha sv. Václava - Kutná Hora, Czech Republic 11/12/2016 run26.2 visited it
jirka-s visited Socha sv. Václava - Kutná Hora, Czech Republic 12/25/2015 jirka-s visited it
willy 98 visited Socha sv. Václava - Kutná Hora, Czech Republic 8/4/2015 willy 98 visited it
Blogi visited Socha sv. Václava - Kutná Hora, Czech Republic 4/21/2015 Blogi visited it

View all visits/logs