Minnisvarðin – Torshavn, Faroe Islands
Posted by: Groundspeak Premium Member Ulven7470
N 62° 00.985 W 006° 46.823
29V E 616178 N 6877996
Minnisvarðin – Memorial in honor of Faroese sailors who died on sea during WW2.
Waymark Code: WMK37Z
Location: Faroe Islands
Date Posted: 02/06/2014
Published By:Groundspeak Premium Member ištván
Views: 7

(da) Færøerne (Føroyar) er en gruppe på 18 øer af vulkansk oprindelse i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Skotland, Island og Norge.

Færøerne er en delvis selvstyrende del af det Danske Rigsfællesskab ifølge Lov om Færøernes Hjemmestyre fra 1948 og udøver det parlamentariske selvstyre i et af verdens ældste parlamenter, Lagtinget. Øerne vælger to repræsentanter til det danske Folketing, og de har valgt ikke at være medlem af EU. Administrativt er øerne opdelt i 6 sysler og 30 kommuner.

(en) The Faroe Islands (Føroyar) is a group of 18 islands of volcanic origin placed between Scotland, Iceland and Norway in the northern part of the Atlantic Ocean.

Faroe Islands is a semi-autonomous part of the Danish Kingdom and ruled under the Home Rule Act of 1948. The Parliamentary self-government is carried out in one of the world's oldest parliaments, Lavtinget. The islands select two representatives to the Danish Parliament (Folketinget in Copenhagen), and they have chosen not to join the EU. Administratively, the islands are divided into 6 shires and 30 municipalities.

(da) Færøerne havde i 1940 status af et dansk amt, så da Danmark den 9. april blev besat af tyskerne, måtte det sikres, at Færøerne ikke blev en tysk base midt i havet. Den 12. april 1940 anløb 2 engelske destroyere derfor Thorshavn, og Færøerne blev besat. Det var nu en forholdsvis fredelig besættelse. Færingerne fik i stor grad lov til at styre egne forhold, og rent handelsmæssigt forsynede England øerne med de fornødne varer og aftog store mængder af fiskeprodukter. Perioden havde dog også sin pris da mere end 200 færøske sømænd og fiskere omkom som følge af krigen. Umiddelbart efter afslutningen af 2. verdenskrig forlod englænderne igen Færøerne, men efterlod da bl.a. Vagar Lufthavn, der fortsat er øernes eneste lufthavn. Det var også i denne periode, at det Færøske flag ”Merkið” blev anerkendt som Færøernes officielle flag.

(en) In 1940 the Faroe Islands had the status as a danish county. As Denmark on the 9th of april 1940 was occupied by the Germans it was necessary to ensure that the Faroe Islands not would be a German base in the middle of the ocean. On the 12 th of April 1940 2 british destroyers therefore arrived in Torshavn and the Faroe Islands was occupied. However it was a relatively peaceful occupation. The Faroese were largely allowed to manage their own conditions, and England provided the islands with the necessary goods and purchased high amounts of faroese fish products. The period had also its price since more than 200 Faroese sailors and fishermen perished as a result of the war. Shortly after the end of WW2 the British left the Faroe Islands, but left among other assets Vagar Airport, which still remains the islands' only airport. It was also during this period that the Faroese flag "Merkið" was recognized as the official flag of the Faroe Islands.

(da) Dette mindesmærke (Minnisvarðin) blev etableret i 1956 for at ære de mere end 200 færøske sømænd, der døde på søen under 2. Verdenskrig. Det er en udformet som et stenanker med en skulptur af en sømand på toppen. Mindesmærket er udført af den norske kunstner Kaare Ourud i samarbejde med flere færøske firmaer. Bl.a. er mindepladen lavet af Føroya Mekaniski Grótídnaður. Mindesmærket er placeret højt til vejrs i en park (Viðarlundin) midt i Thorshavn. For øvrigt et af de få steder på Færøerne, hvor man finder træer.

(en) This memorial (Minnisvarðin) was established in 1956 in honor of the more than 200 Faroese sailors who died at sea during WW2. It is formed as a stone anchor with a sculpture of a sailor on top. The memorial is created by the Norwegian artist Kaare Ourud in collaboration with several Faroese companies. Among other things, the stoneplates were made by the Føroya Mekaniski Grótídnaður. The memorial is located high up in a park (Viðarlundin) in the middle of Tórshavn.
Date of Dedication: 01/01/1956

Property Permission: Public

Access instructions: Viðarlundin is open around the clock and you can walk or use non motorized vehicles.

Access times: From: 12:00 AM To: 11:59 PM

Website for Waymark: [Web Link]

Location of waymark:
Minnisvarðin
Viðarlundin
Torshavn, Faroe Islands
110


Commemoration: In honor of Faroese sailors who died on sea during WW2.

Visit Instructions:
Include a photo containing, at minimum, the monument and your GPSr. We'd prefer a photo containing YOU at the monument, but we understand that some people are camera-shy.
Also include a bit about your visit here.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Memorials / Monuments
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Walking Boots visited Minnisvarðin – Torshavn, Faroe Islands 04/22/2022 Walking Boots visited it
Ulven7470 visited Minnisvarðin – Torshavn, Faroe Islands 02/06/2014 Ulven7470 visited it

View all visits/logs