Skansin Lighthouse - Torshavn, Faroe Islands
Posted by: Groundspeak Premium Member Ulven7470
N 62° 00.462 W 006° 45.788
29V E 617114 N 6877056
Lighthouse placed on the historic fortres Skansin in Torshavn, Faroe Islands.
Waymark Code: WMK30Q
Location: Faroe Islands
Date Posted: 02/05/2014
Published By:Groundspeak Regular Member Bernd das Brot Team
Views: 2

(da) Færøerne (Føroyar) er en gruppe på 18 øer af vulkansk oprindelse i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Skotland, Island og Norge.

Færøerne er en delvis selvstyrende del af det Danske Rigsfællesskab ifølge Lov om Færøernes Hjemmestyre fra 1948 og udøver det parlamentariske selvstyre i et af verdens ældste parlamenter, Lagtinget. Øerne vælger to repræsentanter til det danske Folketing, og de har valgt ikke at være medlem af EU. Administrativt er øerne opdelt i 6 sysler og 30 kommuner.

(en) The Faroe Islands (Føroyar) is a group of 18 islands of volcanic origin placed between Scotland, Iceland and Norway in the northern part of the Atlantic Ocean.

Faroe Islands is a semi-autonomous part of the Danish Kingdom and ruled under the Home Rule Act of 1948. The Parliamentary self-government is carried out in one of the world's oldest parliaments, Lavtinget. The islands select two representatives to the Danish Parliament (Folketinget in Copenhagen), and they have chosen not to join the EU. Administratively, the islands are divided into 6 shires and 30 municipalities.

(da) Skansin er en historisk fæstning beliggende på en høj ved havnen i Færøernes hovedstad Tórshavn. Den blev bygget omkring 1580 på initiativ af Magnus Heinason for at beskytte byen mod fjendtlige angreb, efter at byen nær var ved at blive overfaldet af sørøvere. Fæstningen fik den nuværende udformning med bl.a. 21 kanoner i 1790. Skansin er aktiv som fæstning indtil 1865, hvor den og Færøernes militær omdannes til et politikorps. Herefter anvendes Skansin i en periode som politistation og fængsel. I 1884 opsættes en rød lanterne til advarsel for skibsfarten og i 1909 bygges der et fyrtårn.
Under 2. verdenskrig var Færøerne besat af englændere, og de havde deres hovedkvarter på Skansen. I denne periode blev fæstningen forstærket med 2 moderne kanoner.
For nogle år siden blev Skansen restaureret, så der nu er et gammelt vagthus og to kanoner fra krigen samt nogle danske malmkanoner fra 1782, og så selvfølgelig lige dette fyrtårn, der er et 12 meter højt lukket tårn, der er malet hvidt og med et rødt bælte og rød top. Det er et fyr med roterende lys, formørkelse, hvidt, rødt og grønt lys med 5 sekunders skift. Lyskilden er placeret 25 meter over havets overflade. Under normale vejrforhold kan fyret ses fra ca. 12 sømil.

(en) Skansin is a historic fortress located on a hill near the harbor in Tórshavn, the capital of the Faroe Islands. After the city was nearly being attacked by pirates, Skansin was built about 1580 on the initiative of Magnus Heinason to protect the city against enemy attacks.. The fortress got the current design including 21 guns in 1790. Skansin was active as a fortress until 1865, where the military on the Faroe Islands was converted into a police force. Then Skansin was for a period used as policestation and prison. In 1884 a red lantern warning to shipping was established and in 1909 the lighthouse was build.
During WW2 the Faroe Islands was occupied by the British, and they had their headquarters at Skansen. During this period, the fortress was reinforced with 2 modern guns.
A few years ago, Skansen was restored, so there is now an old guardhouse and the two guns from the WW2 as well as some Danish iron ore guns from the 1782nd, and then of course this lighthouse. It’s a 12 meter high closed tower painted white and with a red belt and red top. It works with a rotating light with dark, white, red and green light with a 5-second shift. The light source is located 25 meters above sea level. During normal weather conditions the lighthouse can be seen from approx. 12 miles.
Coastal Lighthouse: Lighthouse

Range Lights: Not listed

LIGHTHOUSE CHALLENGE VISIT: Not listed

Visit Instructions:
Please include your GPS in the photo to log a Waypoint in this category.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Coastal Lighthouses
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
SpeedCore visited Skansin Lighthouse - Torshavn, Faroe Islands 08/14/2023 SpeedCore visited it
Walking Boots visited Skansin Lighthouse - Torshavn, Faroe Islands 04/20/2022 Walking Boots visited it
Ulven7470 visited Skansin Lighthouse - Torshavn, Faroe Islands 02/05/2014 Ulven7470 visited it

View all visits/logs