Torshavn, Faroe Islands
Posted by: Groundspeak Premium Member Ulven7470
N 62° 00.618 W 006° 46.355
29V E 616610 N 6877329
(da) Rådhuset i Thorshavn hovedstaden i Færøerne. (en) City Hall in Torshavn, the capital in Faroe Islands.
Waymark Code: WMK0RX
Location: Faroe Islands
Date Posted: 01/26/2014
Published By:Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 5

(da) Færøerne (Føroyar) er en gruppe på 18 øer af vulkansk oprindelse i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Skotland, Island og Norge.

Færøerne er en delvis selvstyrende del af det Danske Rigsfællesskab ifølge Lov om Færøernes Hjemmestyre fra 1948 og udøver det parlamentariske selvstyre i et af verdens ældste parlamenter, Lagtinget. Øerne vælger to repræsentanter til det danske Folketing, og de har valgt ikke at være medlem af EU. Administrativt er øerne opdelt i 6 sysler og 30 kommuner.

(en) The Faroe Islands (Føroyar) is a group of 18 islands of volcanic origin placed between Scotland, Iceland and Norway in the northern part of the Atlantic Ocean.

Faroe Islands is a semi-autonomous part of the Danish Kingdom and ruled under the Home Rule Act of 1948. The Parliamentary self-government is carried out in one of the world's oldest parliaments, Lavtinget. The islands select two representatives to the Danish Parliament (Folketinget in Copenhagen), and they have chosen not to join the EU. Administratively, the islands are divided into 6 shires and 30 municipalities.

(da) Thorshavn (færøsk: Tórshavn), blandt færinger mere populært kaldt Havn eller Havnar, er hovedstaden på Færøerne og ligger på østkysten af disses største ø, Streymoy. Byen er med sine 19.759 indbyggere (JAN 2013) Færøernes største kommune og desuden landets kulturelle, økonomiske og trafikale centrum. Selv om øerne ligger spredt er infrastrukturen med bl.a. offentlig transport stærkt udbygget. Bl.a. er det gratis at anvende bybusserne i Torshavn.
Byen blev grundlagt som handelsplads under den danske kong Frederik 2 og kilder nævner første gang faste bebyggelser i Tórshavn i 1539. Stedet har dog været kendt meget tidligere, idet det var her føringerne for mere end 1.000 år siden holdt de første Alting, og området omkring Tinganes er stadig den dag i dag centrum i den Færøske regerings virke.
Byens navn betyder Thors havn opkaldt efter guden for torden og lynild i nordisk mytologi og det nordiske ord for havn. Byvåbenet viser Thors hammer, Mjølner, hvilket viser, at Tórshavn kan dateres tilbage til tiden før kristendommen.
Byrådets nuværende bygning, der er på ca. 350 m2, er opført af færøsk basalt i 1894. Den rummede Tórshavns Kommuneskole indtil 1955, hvorefter den midt i 70'erne blev restaureret og indrettet til rådhus.

(en) Torshavn (Faroe Islands: Tórshavn), among Faroese more popularly known as Havn or Havnar, is the capital of the Faroe Islands and is located on the east coast of their largest island, Streymoy. The city ara with its 19,759 inhabitants (JAN 2013) Faroe largest municipality and also the cultural, economic and traffic center. Although the islands are scattered, the infrastructure including public transportation ara greatly expanded. Among other things, it is free to use buses in Torshavn.
The city was established as a trading center under the Danish King Frederik 2 and sources mention the first permanent settlements in Tórshavn in 1539th. However, the place has been known much earlier, as it was here for more than 1,000 years ago the Faroese people held the first Alting, and the area around Tinganes is still today the center of the Faroese government work.
The city's name means Thor's harbor named after the god of thunder and lightning in Nordic mythology and the Nordic word for harbor. The city coat of arms shows Thor's hammer, Mjolnir, which shows that Tórshavn dates back to the time before Christianity.
The City Council present building, which is approx. 350 m2, was built using Faroese basalt in 1894. It contained Tórshavn Municipality School until 1955, after which it in the mid 70s was restored and converted into the town hall.

(da) Foran rådhuset står en statue i bronce og sten ”Tradarmadurin” der er udført af den kendte færøske kunstner Hans Pauli Olsen i 1989.

(en) In front of the town hall stands a statue in bronze and stone "Tradarmadurin" performed by the famous Faroese artist Hans Pauli Olsen in 1989.
Name: Tórshavnar Kommune

Address:
Niels Finsens gøta 1
Torshavn, Fæøerne
110


Date of Construction: 1894

Web Site for City/Town/Municipality: [Web Link]

Architect: Not listed

Memorials/Commemorations/Dedications: Not listed

Visit Instructions:
Post at least one original photo of the building that is a different view from the one on the page and describe your visit, including the date. Add any additional information that you may have about this building. A GPSr photo is NOT required
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest City and Town Halls
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
SpeedCore visited Torshavn, Faroe Islands 08/20/2023 SpeedCore visited it
Walking Boots visited Torshavn, Faroe Islands 04/20/2022 Walking Boots visited it
Astartus visited Torshavn, Faroe Islands 11/14/2021 Astartus visited it
Ulven7470 visited Torshavn, Faroe Islands 01/26/2014 Ulven7470 visited it

View all visits/logs