Plague Column, Praha-Troja, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Petrs11
N 50° 07.091 E 014° 24.694
33U E 457932 N 5551936
CZ: Morový sloup na križovatce Trojské a Schwankovy ulice Praha 7 Troja EN: Plague Column at the crossroads of Trojska street and Schwankova street, Prague 7 Troja
Waymark Code: WMJV7Q
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 01/02/2014
Published By:Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 63

CZ: Na podstavci morového sloupu na križovatce Trojské a Schwankovy ulice Praha 7 Troja nedaleko hlavního vchodu do ZOO je pametní deska s textem: „Morový sloup ze 16.století upomínal na hrbitov obetí ležících v rokli nad sloupem. Epidemie moru postihly ceské zeme v letech 1568, 1582, 1585 a 1599. Sloup zachránily pred znicením po roce 1948 lidé z pražské zoologické zahrady. Obnoveno pécí nadace Quido Schwanka Trója-mesto v zeleni L.P.2002“.
Sloup je replikou puvodního sloupu, který se až do roku 1948 nacházel na tomto malém prostranství v Trojské ulici a byl puvodne považován za sloup vinicný. Byl z tohoto místa odstranen, ale podarilo se ho zachránit a v roce 2002 byl premísten do horní cásti Zoologické zahrady. Nadace Quido Schwanka v letech 1998 – 2002 nechala pres mnohé potíže zhotovit a na puvodní místo tuto repliku vztycit.

EN: The pedestal of the Plague Column at the crossroads of Trojska street and Schwankova street Prague 7 Troja near the main entrance to the Prague Zoo is a plaque reading "The Plague Column of the 16th century, reminding the cemetery of the victims lying in a ravine above the column. Czech plague struck the country in 1568, 1582, 1585 and in 1599. Column saved from destruction after 1948 people from the Prague Zoo. Restored care foundation Quido Schwanka Troja-town in the countryside L.P.2002."
The column is a replica of the original column, which until 1948 was located in this small space in the Troja street and was originally considered a pillar Vineyard. He was removed from this place, but managed to save him and in 2002 he was moved to the top of the Zoological Gardens.
Type of Column: Other

Location: Trojska street , Prague 7 Troja, Czech republic

Documentation (website): Not listed

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Freestanding Columns
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
VTIP visited Plague Column, Praha-Troja, Czech Republic 09/13/2015 VTIP visited it
pet@s visited Plague Column, Praha-Troja, Czech Republic 04/21/2015 pet@s visited it
marek007 visited Plague Column, Praha-Troja, Czech Republic 02/14/2015 marek007 visited it
pandojed visited Plague Column, Praha-Troja, Czech Republic 02/14/2015 pandojed visited it
ToRo61 visited Plague Column, Praha-Troja, Czech Republic 11/17/2014 ToRo61 visited it
Blogi visited Plague Column, Praha-Troja, Czech Republic 04/19/2014 Blogi visited it

View all visits/logs