Steen Steensen Blicher - Viborg, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 27.029 E 009° 24.643
32V E 525316 N 6256294
Quick Description: Steen Steensen Blicher (11. october 1782 – 26. march 1848) --- Dansk præst og forfatter --- Danish pastor and writer.
Location: Denmark
Date Posted: 7/28/2013 1:16:56 PM
Waymark Code: WMHNVG
Published By: Groundspeak Premium Member Marine Biologist
Views: 9

Long Description:
Denne Blicher-statue i bronze blev placeret foran den gamle Latin skole i Latinerhaven, Viborg i 1960. Den er udført af Billedhugger Theobald Thielemann i 1866. Busten er placeret på en høj granit sokkel med flere inskriptioner. Udover navnet Steen Steensen Blicher og dato for fødsel og død, er soklen også præget med et uddrag fra Blichers digt, "Kjær est du Fødeland, sødt er dit Navn":

Min Fødestavn er Lyngens brune Land,
Min Barndoms Sol har smilt paa mørken Hede,
Min spæde Fod har traadt den gule Sand,
Blandt sorte Høje boer min Ungdoms Glæde.

Steen Steensen Blicher blev født i faderens præstegård i Vium. Han tog embedseksamen fra pastoralseminariet i 1809. Blicher virkede som præst i Thorning og i Spentrup, men er bedst kendt for sine digte, noveller og oversættelser af internationalt kendte værker.

Blichers tidlige forfatterskab var stærkt inspireret af den skotske digtsamling Ossian som han oversatte til dansk i sin studietid. Inspireret af sine omgivelser og sit liv udviklede han med tiden en mere personlig lyrisk stil. I 1820'erne koncentrerede han sig om sine fortællinger, der senere er blevet anerkendt som nogle af dansk litteraturs største noveller. Blandt hans noveller fremhæves især Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, Sildig Opvaagnen, Hosekræmmeren og Præsten i Vejlbye. Præsten i Vejlbye regnes for at være Danmarks første kriminal roman.

I 2006 blev Blicher en del af den danske kulturkanon. Dette blev begrundet med, at "stilen lyser af elegisk smerte og uhyggeligt fortættet drama, og fortællingen er svær at ryste af sig" og om hans betydning som forfatter nævnes at: "Blicher er ikke bare den første af den danske litteraturs store fortællere, han er en af de få tragiske digtere, den danske litteratur overhovedet har".

This Blicher-bronze statue was placed in front of the old Latin school in Latinerhaven, Viborg in 1960. It was executed by sculptor Theobald Thielemann in 1866. The bust is located on a high granite plinth with several inscriptions. On the plinth is written the name Steen Steensen Blicher, his birth and death date, and a little text from his "Kjær est du Fødeland, sødt er dit Navn". I am not able to translate this poem into meaningful english.

Steen Steensen Blicher was born in his father's vicarage in Vium. He graduated from the Theological Seminary in 1809. Blicher worked as pastor in Thorning and Spentrup, but is best known for his poems, short stories and translations of internationally known works.

Blichers early writings were inspired by the Scottish poetry collection Ossian which he translated into Danish during his studies. Inspired by his surroundings and his life, he, over time, developed a more personal lyrical style. In the 1820s he wrote some of his main stories, which since have been recognized as some of Danish literature greatest works. Among his novels Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (The Diary of a Parish Clerk), Sildig Opvaagnen (Tardy Awakening), Hosekræmmeren (The Hosier and his Daughter) and Præsten i Vejlbye (The Parson of Veilbye) are often mentioned. The Parson of Veilbye is considered Denmarks first known crime novel

In 2006, Blicher became part of the Danish cultural canon. The reason given was that "his style spreads lights of elegiac pain and eerily tense drama, and the story is hard to shake off" and about his importance as a writer was said that "Blicher is not only the first of Danish literatures great storytellers, he is also one of the few tragic poets in Danish literature ever."

Sources:
Steen Steensen Blicher - Wikipedia
Kulturkanon, p. 142 - Kulturminsteriet
Relevant Web Site: Not listed

Visit Instructions:
Give the date of your visit and describe your experience. Additional photos and information about the site or poet/author are appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dead Poets' Society Memorials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Walking Boots visited Steen Steensen Blicher - Viborg, Denmark 4/1/2021 Walking Boots visited it
Ulven7470 visited Steen Steensen Blicher - Viborg, Denmark 3/28/2017 Ulven7470 visited it
jemideam visited Steen Steensen Blicher - Viborg, Denmark 5/18/2014 jemideam visited it
SnowBoat visited Steen Steensen Blicher - Viborg, Denmark 5/18/2014 SnowBoat visited it

View all visits/logs