Cámského mlýn - Nový Knín, Czech republic
Posted by: Groundspeak Regular Member Noe1
N 49° 47.547 E 014° 17.608
33U E 449147 N 5515794
Quick Description: Mill on the Kocába of time before the Thirty Years War.
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 4/25/2013 1:35:15 AM
Waymark Code: WMGYVC
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 43

Long Description:
První zmínky o mlýnu, tehdy zvaném Rausove, pocházejí z doby tricetileté války. Mlýn je však bezpochyby starší. V r. 1692 se zde narodil císarský rada Jan F. Raus. R. 1711 se mlýn stal majetkem rodu Cámských, kterí jej vlastnili po následující dve století. V soucasné dobe v dezolátním stavu.

===================================

The first mention of the mill, then called Raušuv, come from the Thirty Years War. Mill is undoubtedly older. In 1692 there was born the member of Austrian Imperial Council Jan F. Raus. 1711, the mill became the property of the Cámský family, who owned it for the next two centuries. Currently in poor condition.
Current Status: Ruin

Current Use: Not listed

Visit Instructions:
Provide a picture of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Water Mills
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.