Steen Steensen Blicher - Randers, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 27.629 E 010° 02.134
32V E 563814 N 6257812
Quick Description: Steen Steensen Blicher (11. october 1782 – 26. march 1848) --- Dansk præst og forfatter --- Danish pastor and writer.
Location: Denmark
Date Posted: 4/6/2013 3:30:13 AM
Waymark Code: WMGRVF
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 10

Long Description:
Buste i bronze placeret foran Helligåndshuset, Erik Menveds Plads i Randers som markering af Blichers nære tilknytning til Randers. Skulpuren er udført af Th. Stein og blev afsløret d. 5. juni 1891. Blicher var elev i byens latinskole, som var placeret i Helligåndshuset, 1796-99 og han blev senere ansat som adjunkt her. Mange af Blichers arbejder blev desuden oprindelig trykt eller udgivet af den randrusianske bogtrykker Elmenhoff.

Steen Steensen Blicher blev født i faderens præstegård i Vium. Han tog embedseksamen fra pastoralseminariet i 1809. Blicher virkede som præst i Thorning og i Spentrup, men er bedst kendt for sine digte, noveller og oversættelser af internationalt kendte værker.

Blichers tidlige forfatterskab var stærkt inspireret af den skotske digtsamling Ossian som han oversatte til dansk i sin studietid. Inspireret af sine omgivelser og sit liv udviklede han med tiden en mere personlig lyrisk stil. I 1820'erne koncentrerede han sig om sine fortællinger, der senere er blevet anerkendt som nogle af dansk litteraturs største noveller. Blandt hans noveller fremhæves især Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog, Sildig Opvaagnen, Hosekræmmeren og Præsten i Vejlbye. Præsten i Vejlbye regnes for at være Danmarks første kriminal roman.

I 2006 blev Blicher en del af den danske kulturkanon. Dette blev begrundet med, at "stilen lyser af elegisk smerte og uhyggeligt fortættet drama, og fortællingen er svær at ryste af sig" og om hans betydning som forfatter nævnes at: "Blicher er ikke bare den første af den danske litteraturs store fortællere, han er en af de få tragiske digtere, den danske litteratur overhovedet har".

The bust in bronze in front of Helligåndshuset, Erik Menveds Plads in Randers. The sculpture is made by Th. Stein and it is dated June 5th 1891. Blicher was a student in the city's grammar school, which was located in Helligåndshuset, 1796-99 and he was later appointed assistant professor here. Many of Blichers work was also originally printed or published by the publisher Elmenhoff in Randers.

Steen Steensen Blicher was born in his father's vicarage in Vium. He graduated from the Theological Seminary in 1809. Blicher worked as pastor in Thorning and Spentrup, but is best known for his poems, short stories and translations of internationally known works.

Blichers early writings were inspired by the Scottish poetry collection Ossian which he translated into Danish during his studies. Inspired by his surroundings and his life, he, over time, developed a more personal lyrical style. In the 1820s he wrote some of his main stories, which since have been recognized as some of Danish literature greatest works. Among his novels Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (The Diary of a Parish Clerk), Sildig Opvaagnen (Tardy Awakening), Hosekræmmeren (The Hosier and his Daughter) and Præsten i Vejlbye (The Parson of Veilbye) are often mentioned. The Parson of Veilbye is considered Denmarks first known crime novel

In 2006, Blicher became part of the Danish cultural canon. The reason given was that "his style spreads lights of elegiac pain and eerily tense drama, and the story is hard to shake off" and about his importance as a writer was said that "Blicher is not only the first of Danish literatures great storytellers, he is also one of the few tragic poets in Danish literature ever."Text:
Southside of base Født i Vium, D. 11 oktober 1782
Born in Vium, 11. october 1782
Northside of base Død i Spentrup, D. 26 marts 1848
Died in Spentrup, 26. march 1848
Front Han tegned i sin dunkle Krog, Folkelivets Billedbog, Bindestuens Saga
He drew in his dark corner, The Picture Book of Life, Saga of the Bindstouw
Wall of building (...) Digteren Steen Steensen Blicher var adjunkt her 1810-1811 (...) Blandt skolens diciple kan nævnes: Steen Steensen Blicher, Student 1799
(...) The poet Steen Steensen Blicher was assistant professor here from 1810 to 1811 (...) Among the school's disciples is: Steen Steensen Blicher, Student 1799


Sources:
Skulpturer i det Fri - Randers Kommune
Steen Steensen Blicher - Wikipedia
Kulturkanon, p. 142 - Kulturminsteriet
Relevant Web Site: [Web Link]

Visit Instructions:
Give the date of your visit and describe your experience. Additional photos and information about the site or poet/author are appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dead Poets' Society Memorials
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Ulven7470 visited Steen Steensen Blicher - Randers, Denmark 8/21/2016 Ulven7470 visited it
kimlund visited Steen Steensen Blicher - Randers, Denmark 3/18/2014 kimlund visited it
ninasger visited Steen Steensen Blicher - Randers, Denmark 12/12/2013 ninasger visited it
kallehaugerne visited Steen Steensen Blicher - Randers, Denmark 5/2/2013 kallehaugerne visited it

View all visits/logs