Knagmølle , Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 55° 26.847 E 009° 09.826
32U E 510359 N 6144597
Quick Description: Knogleknuseren ved Kongeåen
Location: Denmark
Date Posted: 3/6/2013 2:36:49 PM
Waymark Code: WMGH66
Published By: Groundspeak Regular Member Tharandter
Views: 13

Long Description:
Knagmøllen eller 'Æ Knagmøll' ligger ved Kongeåen, der dannede grænse mellem Danmark og Tyskland fra 1864 til 1920.
Navnet menes at stamme fra det gamle ord 'knoger', der betyder knogler, og hentyder til at Knagmøllen fra 1830 til 1856 var en benmølle - altså en stampemølle der knuste knoglerne fra døde dyr, så bonden kunne bruge dem som foder til grise, høns og lam.
Mølleanlægget består af en enkelt længe med beboelse i den sydlige ende og mølle i den nordlige.
Vandhjulet er et 4,5 meter stort underfaldshjul.

Delvist offentligt tilgængelig. Byggeår: 1780. Drift ophørt: cirka 1950 Fredet: 1959

Knagmøllen built by Kongeåen that formed the border between Denmark and Germany from 1864 to 1920.
Knagmøllen 1830 to 1856 was a stamp mill that crushed bones of dead animals, so the farmer could use them as feed for pigs, chickens and lamb.
Water Wheel is a 4.5 meter wide wheel.

Partially accessible to the public. Year built: 1780. Closed 1950. Protected: 1959
Current Status: Still In Use

Current Use: Not listed

Visit Instructions:
Provide a picture of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Water Mills
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.