RD Meetpunt: 33031001 - Vierakker
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 52° 05.585 E 006° 15.276
32U E 311935 N 5774947
meetpunt R.K.K. Vierakker: Stang boven knop.
Waymark Code: WMG8WH
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 01/30/2013
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 6

Geschiedenis

Deze kerk staat ten zuidoosten van de plaats waar een, door de Heilige Ludger gestichte, kerk stond. Deze kerk is in 1575 gedeeltelijk ingestort en door de IJssel verzwolgen. De huidige kerk verrees in 1870 en werd gesticht door Alexander Baron van der Heijden van Doornenburg, bewoner van het tegenover de kerk geleden landhuis Suideras. Doordat in die tijd de IJssel regelmatig overstroomde, konden de inwoners van Vierakker/Wichmond moeilijk hun dagelijkse kerkgang maken. Met de bouw van deze kerk kregen zij de mogelijkheid om in de directe omgeving ter kerke te gaan.

Zeer belangrijke neogotische kerk, met relatief sober, maar architectonisch in vele details interessant exterieur, kenmerkend voor het oeuvre van architect Wennekers. Het rijk aangeklede interieur is in de loop der decennia, na ingebruikname, tot stand gekomen.

Ondanks het feit, dat Vierakker groter was geworden dan het naburige Wichmond, had het eeuwenlang geen eigen kerk. Daar kwam in 1869/1870 verandering in, toen deze kerk werd gebouwd. De kerk kan, qua rijke inrichting van het interieur, worden beschouwd als de eerste schepping van de Utrechtse School in de neogotiek, die de bronnen voor de kerkelijke kunst in eigen land wilde zoeken.

Restauratie in de jaren 2000 tot 2005. Op 26 augustus 2005 is de kerk weer in gebruik genomen. Achter in de kerk is een hek geplaatst waardoor de buitendeuren overdag open kunnen zijn en ieder het interieur kan zien zonder dat men het risico loopt van vernielingen enz. (55-06)

Verdere restauratie, qua details, heeft plaatgevonden tot 2009, in welk jaar deze kerk via een programma van de NCRV werd uitgeroepen tot "de mooiste kerk van Gelderland".
Type: regular meetpunt

X coordinate: 214,441.00

Y coordinate: 456,447.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
MoVeD visited RD Meetpunt: 33031001  - Vierakker 06/17/2014 MoVeD visited it