Koncentracní tábor Pod Kaštany - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 12.722 E 016° 35.598
33U E 616040 N 5452248
Quick Description: CS: Pylon pripomínající koncentracní tábor Pod Kaštany. EN: Pylon reminiscent of concentration camp Pod Kaštany (Under the chestnuts).
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 3/16/2012 2:21:00 PM
Waymark Code: WME09M
Published By: Groundspeak Premium Member Checkmark
Views: 77

Long Description:
CS:
Behem 2. svetové války byly blízké Kaunicovy koleje premeneny na veznici gestapa a vojenské baráky na hranicích žabovreského katastru na koncentracní tábor Pod Kaštany. Temito zarízeními prošlo v letech 1940-1945 na 35 tisíc osob, z nichž bylo více než 600 popraveno ci umuceno.

Pylon umístený roku 1986 v sadech Národního odboje postaven práve na památku všem obetem výše zmínené nacistické zvule od autoru F. Navrátila a Z. a R. Makovských je z šedého mramoru na nízkém žulovém podstavci. Na prední strane je v horní tretine reliéf ptáka upoutaného ostnatým drátem k mríži a pod ním je rytý nápis, podobne jako na strane zadní.

EN:
During the World War II were close "Kaunicovy koleje" converted to a Gestapo prison and military barracks at the border of city district Brno-Žabovresky into a concentration camp "Pod Kaštany". At these two localities were between 1940 and 1945 total up to 35 thousand people, of whom over 600 were executed or tortured to death.

Pylon located in local park "Národního Odboje" (of National Resistance) was built in 1986 to commemorate all victims of Nazi tyranny by F. Navratil with Z. and R. Makovsky. Memorial is made of gray marble on a low granite pedestal. At the front is in the upper third relief of a bird captive by barbed wire to the grille and under can be found engraved inscription, like on the back of pylon.

Text:
V techto místech stával //
v dobe nacistické okupace //
1939 – 1944 //
koncentracní tábor //
Pod kaštany //

Aby už nikdy //
slunce //
nezastínili //
oceloví ptáci, //
co rozsévají
strach, //
aby sirény //
továren //
volaly jen //
k práci //
a nikdy //
na poplach //
- brante mír //
M. Kratochvílová //
úryvek z básne //
Obráncum míru //

Zdroj/Source: (visit link)
Visit Instructions:
Please post an origional photo of the site. New features not show in the other find logs are encouraged. Feel free to add any information not provided in the waymark listing. If you or your family has any personal knowledge of the site, please feel free to share.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest WWII Prisoner of War Camps
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Zdenas visited Koncentracní tábor Pod Kaštany - Brno, Czech Republic 3/6/2018 Zdenas visited it
SherilynBrno visited Koncentracní tábor Pod Kaštany - Brno, Czech Republic 7/10/2015 SherilynBrno visited it
Tumbrel visited Koncentracní tábor Pod Kaštany - Brno, Czech Republic 5/11/2015 Tumbrel visited it
honza.h visited Koncentracní tábor Pod Kaštany - Brno, Czech Republic 6/27/2013 honza.h visited it
Sinuhet visited Koncentracní tábor Pod Kaštany - Brno, Czech Republic 2/17/2013 Sinuhet visited it
Olii05 visited Koncentracní tábor Pod Kaštany - Brno, Czech Republic 6/29/2012 Olii05 visited it
Arne1 visited Koncentracní tábor Pod Kaštany - Brno, Czech Republic 5/29/2012 Arne1 visited it

View all visits/logs