Menhir kamenná baba /// Stone Beldame, Slavetin, CZ
Posted by: Groundspeak Regular Member Ursus PiPa
N 50° 21.334 E 013° 53.907
33U E 421639 N 5578745
Quick Description: Jeden z mála historických menhiru v Cechách /// One of the few historical menhirs in Bohemia.
Location: Ústecký kraj, Czechia
Date Posted: 11/19/2011 6:20:47 AM
Waymark Code: WMD4TZ
Published By: Groundspeak Premium Member snaik
Views: 107

Long Description:

CS:

 • Menhir se nachází na planine nedaleko obce Slavetín. V sousedství menhiru prochází polní cesta smerem k železnicní trati. U menhiru v soucasné dobe stojí vzrostlá lípa, a tak je kámen nejlépe patrný v zimním období.

 • Menhir se nazývá „Baba“ a jeho silueta vážne pripomíná postavu shrbené starenky.

 • Povest ríká, že menhir je zkamenelá ženština. Nebyla bohabojná - než by šla do kostela, radeji sbírala carovné bylinky, varila z nich divné lektvary a provozovala carodejnictví. Jindy se vkrádala do chlévu, kde jako mura pila krev ustájenému dobytku. Aby se neprozradila, brala na sebe podobu myši.
  Jednou ji takto pristihl jeden Slavetínský sedlák ve své maštali. Chytil myš do vedra a premýšlel, co s ní provede. Polapené carodejnici trvalo dlouhé hodiny, než se ze svého vezení prokousala ven. Potom utíkala k Veltežím, jenže uprostred pole ji dostihl zpev zvonu ze Slavetínského kostela. Byla zrovna nedele a vyzváneli na mši. Carodejnici se v tu ránu vrátila lidská podoba. Naprímila, udelala ješte pár kroku a zkamenela. Od té doby stojí u cesty jako varování pro všechny ostatní carodejnice.

 • Menhir Baba je vztycený blok železitého pískovce. Výška jeho nadzemní cásti je 175 cm a váha je odhadována na 2 tuny.

 • V sedmnáctém století byl do menhiru zasazen dvojramenný litinový kríž. Pridávání krestanských symbolu do objektu spojovaných s pohanskými kulty bylo v té dobe zcela bežné.

 • V minulosti byl menhir vyšší. O špicku prišel za druhé svetové války, kdy byla odštípnuta pri násilném vylomení kríže.

 • Pri archeologickém pruzkumu v okolí menhiru v roce 1896 byly nalezeny zbytky historické keramiky puvodních obyvatel. Souvislost s puvodem menhiru se však nepodarilo potvrdit.

EN:

 • The menhir is located on the plain near the village Slavetin. The stone stands at the crossing of the two unpaved roads. A full-grown lime-tree is beside the menhir so the stone is the most impressive in winter time.

 • The menhir is called "Baba" (it means "Beldame") because his silhouette really resembles a figure of a hunched old woman.

 • The legend says that the menhir is a petrified witch.

 • "Baba" is a block of rough grain iron sandstone. It is 175 cm high and its weight is estimated at 2 tons.

 • In the 17th century a cross from casted-iron was embedded into the stone. Adding of christian symbols to objects associated with pagan cults were common in medieval and early modern period.

 • In the past the menhir was higher. The peak was broken after the Second World War when the cross was forcibly taken out.

 • During the archeological research in 1896 fragments of prehistorical pottery were founded near the menhir. Unfortunately the connection of this pottery with the history of the stone could not be confirmed.

Type: Menhir

Parking: N 50° 20.892 E 013° 54.090

Number: 1.00

Size:

height/vyska: 175cm
weight/hmotnost: 2tSource:
rough grain iron sandstone /// zelezity piskovec


Purpose: Not listed

Visit Instructions:

Pictures welcome if they are different from the original, and additions to the information are most welcome. Your impressions of the monument are more important, please share your thoughts on the place, and most of all enjoy the Waymark.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Megalithic Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
castorka visited Menhir kamenná baba /// Stone Beldame, Slavetin, CZ 6/3/2017 castorka visited it
Petrs11 visited Menhir kamenná baba /// Stone Beldame, Slavetin, CZ 8/7/2015 Petrs11 visited it

View all visits/logs