The "Sinaaibridge " - Sinaai/Eksaarde
Posted by: Groundspeak Premium Member ON5KL
N 51° 09.338 E 003° 59.994
31U E 569926 N 5667607
Quick Description: Bridge over the 'Moervaart' border Eksaarde (Lokeren) and Sinaai-waas (Sint-Niklaas).
Location: Oost-Vlaanderen, Belgium
Date Posted: 10/8/2011 8:39:52 AM
Waymark Code: WMCRQ5
Published By: Groundspeak Premium Member Bear and Ragged
Views: 9

Long Description:
[ Nl] De Sinaaibrug, is de laatste ophaalbrug over de Moervaart vooraleer deze zich in de Durme stort.
De Moervaart (vroeger de Moere-rivier) was reeds gekend in de tijd van de Franken.
Tegenwoordig stroomt de Moervaart tussen het kanaal Gent-Terneuzen en de bovenloop
van de Durme (Lokeren). Het uitgraven van het eigenlijke kanaal gebeurde tijdens de
Middeleeuwen, de bevaarbaarheid van de Moervaart dateert uit de 15e eeuw.
De Moervaart was samen met de Zuidlede, de Langelede, het Axelvaardeke, het kanaal
van Stekene en uiteraard de Durme, zowel van militair-strategische als van economische
betekenis voor de regio. Turf, suikerbieten en paling werden intensief verscheept.
Momenteel rest enkel nog het natuurschoon voor de recreanten.
Deze bruggen dateren van het interbellum, werden vernietigd in WW II en op het einde
van 1945 terug heropgebouwd. Daar de Sinaaibrug gelegen is een drukke weg en veel te lijden had door het drukke vrachtvervoer werd ze vervangen in 1992 door een moderne exemplaar.

[En] The Sinaaibridge, is the last drawbridge over the Moervaart before it merges itself with the Durme.
The Moervaart (formerly Moere River) has been known since the time of the Franks.
Today the Moervaart flows between the Ghent-Terneuzen canal and the upper Durme (Lokeren). The actual excavation of the canal took place during the Middle Ages, the navigability of the Moervaart dates from the 15th century. The Moervaart was with the SouthLede, LongLede, AxelVaardeke, the Stekene canal and of course the Durme, both military-strategic and economic significance for the region. Peat, sugar and eel were intensively shipped.
Currently, the Moervaart natural beauty only remains for recreation.
This bridge dates from the Interbellum , was repaired and partly renewed in 1945 after war damage. Due the Sinaai bridge is located on a busy road and had to suffer through the heavy freight from lory’s passing this bridge it was replaced in 1992 by a modern copy.
Bridge Type: Drawbridge (Bascule Bridge)

Built: 5/10/1992

Span: 17m

Pedestrian Traffic: yes

Bicycle Traffic: yes

Vehicular Traffic: yes

Railway Traffic: no

Visit Instructions:
Take a picture of the bridge and record the exact coordinates where the picture was taken.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Moving Bridges
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
ON5KL visited The "Sinaaibridge "   - Sinaai/Eksaarde 9/25/2011 ON5KL visited it