' You are here ' - Moerbeke-Waas
Posted by: Groundspeak Premium Member ON5KL
N 51° 10.456 E 003° 56.465
31U E 565787 N 5669625
A 'You are here ' map near the Marketplace
Waymark Code: WMC8PV
Location: Oost-Vlaanderen, Belgium
Date Posted: 08/09/2011
Published By:Groundspeak Regular Member condor1
Views: 3

[Nl] Dit Stratenplan van Moerbee-Waas bevind zich naast de bushalte op het marktplein.
Moerbeke is een karakteristieke groene landelijke gemeente. In het zuidelijke deel van de gemeente, onder de Moervaart, bestaat het landschap uit meersen gevormd tijdens de laatste ijsstijd, ingedeeld in akkers die afgezoomd worden door typische rijen canadapopulieren. Boven de Moervaart ligt een zandrug, die tussen de naaldbossen ruimte biedt aan het unieke natuurdomein Heidebos. Noordelijker (boven de Expressweg Antwerpen-Knokke) bestaat het landschap uit uitgestrekte polders met twee kreken, de Grote Kreek en het Pereboomsgat.


[En] This Street map of Moerbee-Waas is located next to the bus stop at the marketplace.
Moerbeke is a typical green rural town, In the southern part of the municipality, among Moervaart, there is a landscape of marshes formed during the last iceage divided into fields that are bordered by typical rows of poplars Canada.
Above the Moervaart is a ridge between the pine forests accommodate the unique nature domain ‘Heidebos ‘. North (above the expressway Antwerpen-Knokke) there is a vast landscape of polders with two creeks, the Big Creek and Pereboomsgat.
Location Name: Marketplace - Moerbeke-Waas

Visit Instructions:

A photo of either you or your GPS at the site is welcomed but not required.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest 'You Are Here' Maps
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
ON5KL visited ' You are here '  - Moerbeke-Waas 09/06/2011 ON5KL visited it