Ouwehand Zoo in Rhenen
in Zoos
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 51° 57.337 E 005° 35.449
31U E 678022 N 5759272
Quick Description: Zoo in Rhenen
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 4/30/2011 11:02:28 AM
Waymark Code: WMBBEY
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 46

Long Description:
Kippenfarm
De oprichter van het park, Cor Ouwehand, was vanuit Rotterdam naar Rhenen gekomen om daar een sigarenfabriek te beginnen. Hij besloot daar echter mee te stoppen en begon in 1919 op de Grebbeberg een kippenfarm. In die periode bezochten veel agrariërs deze farm, velen van hen kwamen echter niet voor de exotische kippenrassen, maar voor de andere dieren die daar ook leefden zoals: wasberen, pauwen en fazanten.

Jaren dertig
Ten tijde van de economische crisis in de jaren dertig ging het niet goed met de zaken op de kippenfarm. De dieren in het park trokken overigens nog wel bezoekers aan. Al snel besloot de heer Ouwehand dan ook om de kippenfarm om te bouwen tot dierentuin. Hij bezocht vele dierentuinen in Europa om te kijken hoe hij het park het beste kon inrichten. Het dierenpark werd op 18 juni 1932 geopend voor het publiek.

De oorlog en daarna
Het park werd een groot succes en trok veel bezoekers. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, bij de Slag om de Grebbeberg, werd een groot deel van de dierentuin verwoest en doordat de schadeherstelbetalingen tot 1953 op zich lieten wachten, kwam de wederopbouw slechts moeizaam op gang. In 1950 overleed de oprichter. Zijn zoon Bram Ouwehand en diens zwager Jo Baars kregen de leiding over het park.
In de jaren daarna is de grootte van het terrein ruim verdubbeld tot 22 ha. Veel dieren hadden meer ruimte nodig en het park mocht van de gemeente niet meer verder uitbreiden. Een aantal diersoorten zoals de nijlpaarden, de olifanten, de gorilla's en de chimpansees, moest uit het park verdwijnen. Eind jaren negentig was het park nagenoeg failliet. Zakenman en multimiljonair Marcel Boekhoorn kocht de dierentuin in 2000. Hij investeerde stevig in nieuwe verblijven voor leeuwen, tijgers, ijsberen en olifanten, overdekte speeltuinen en een nieuw restaurant. In 1999 was het bezoekersaantal teruggelopen tot minder dan een half miljoen, in 2006 werden 860.000 bezoekers geteld.

Televisie
Het van de televisie bekende kinderprogramma ZOOP werd in deze dierentuin opgenomen. De serie (waarvan inmiddels geen nieuwe afleveringen meer gemaakt worden) werd vanaf 2004 uitgezonden bij jeugdzender Nickelodeon. De serie is inmiddels ook op dvd verkrijgbaar. Er zijn een aantal films verschenen die gebaseerd zijn op de serie, Zoop in Afrika (2005), Zoop in India (2006) en Zoop in Zuid-Amerika (2007). Deze zijn gedeeltelijk in de dierentuin opgenomen. Eerder was deze dierentuin ook al het toneel van een andere kinderserie. De Evangelische Omroep heeft hier namelijk in de jaren 90 het derde en laatste seizoen van Benjamin Ben opgenomen.

Dieren
Het park bestaat uit vele gedeelten. Zo is er in 2005 de Afrikaanse Speelsafari Umkhosi geopend. Het park huisvest onder meer mandrillen, jaks, stokstaartjes, gibbons, tijgers, wrattenzwijnen, witte en bruine leeuwen, bongo's, zeeleeuwen en zebra's. Er zijn vier wolven. Ze wonen in het Berenbos waar zij het verblijf met bruine beren delen. Het zijn mannelijke Zweedse wolven, jonge dieren van 1-2 jaar. De dieren zijn via de stamboekhouder verkregen uit Diergaarde Blijdorp.

Het Berenbos
Ouwehands Dierenpark Rhenen is het eerste dierenpark in Europa dat een echt Berenbos heeft. Het Berenbos, ontwikkeld door Alertis, stichting voor beer- en natuurbescherming, werd in 1993 in gebruik genomen en is een 20.000 m² grote semi-wildernis waar grote bruine beren en wolven in de vrije natuur kunnen leven. Het Berenbos is een veilig heenkomen voor bruine beren die overal in de wereld in hun bestaan worden bedreigd. De meeste van deze beren waren, voordat ze in het Berenbos kwamen te wonen, dansbeer, circusbeer of filmbeer. Het publiek kan via een loopbrug de beren bekijken zonder dat de dieren gestoord of in hun bewegingsvrijheid belemmerd worden.
Er zijn ook enkele educatieplekken aangelegd waar vooral kinderen met moderne leertechnieken alles te weten kunnen komen over de bruine beer.

Geschiedenis in jaartallen
•1932 - Ouwehands Dierenpark wordt geopend
•1940-1945 - Oorlogsjaren, een aantal dieren verblijft tijdelijk op een boerderij bij Doorn
•1978 - Aquariumgebouw wordt geopend
•1985 - Orihuis (mensapenhuis)wordt geopend
•1993 - Het berenbos wordt in gebruik genomen
•1995 - Aziatische olifanten krijgen een verblijf tegenover de kinderboerderij
•1997 - Het Tijgerbos wordt geopend, de olifanten verlaten het park
•1998 - Het Lapse land met rendieren, zeearenden en uilen wordt geopend
•1999 - Waterland (een beververblijf) wordt geopend; inmiddels is dat weer weg
•2000 - Neus aan neus (met ijsberen) en Apen op stelten (met orang-oetans) worden geopend
•2001 - Urucu (Amazonekas met papegaaien en terraria) wordt geopend, ook komen er witte leeuwen
•2003 - Ravot Aapia; de grootste Europese speeljungle wordt geopend, start van ZOOP
•2005 - Umkhosi (Afrikaanse speeltuin met Afrikaanse dieren) wordt geopend
•2006 - De eerste twee Afrikaanse olifanten komen op 14 april naar het park
•2007 - Bij het 75-jarig bestaan wordt bij het olifantenverblijf een bullenperk geopend
•2009 - Een nieuw verblijf voor de humboldtpinguïns naast het ijsberenverblijf


English abstract
From chicken farm to Zoo
The founder of the park, Cor Ouwehand, came from Rotterdam to Rhenen to start a cigar factory. After a few years he decided to stop the cigar factory and began a chicken farm in 1919. During that time many farmers visited his farm. Many of the visitors did not come for the exotic chicken breeds, but for the other special animals who also lived on the farm such as raccoons, peacocks and pheasants. During the economic crisis in the thirties, the chicken farm suffered a lot. The animals in the park however still attracted visitors. Soon Mr. Ouwehand decided therefore to convert the chicken farm into a zoo. He visited many zoos in Europe to see how he could best decorate the park. The zoo was opened on June 18, 1932 to the public.

The war and then
The park was a great success and attracted many visitors. At the beginning of World War II, the Battle of the Grebbeberg, a large part of the zoo were destroyed and damage repair payments until 1953 because the delays occurred, the reconstruction was only a slow process. In 1950 the founder died. His son Bram Ouwehand and his brother Jo Baars took control of the park.
In the following years, the size of the area expanded to 22 hectares. Some species such as hippos, some elephants, gorillas and chimpanzees, are nowadays no longer i the Zoo, but the animals who stayed were moved to much larger natural like habitats.

Animals
The park consists of many parts and ‘theme areas’. The park includes mandrils, yaks, meerkats, gibbons, tigers, warthogs, elephants, bongos, lions and zebras. There are four wolves. They live in the Bearforest (Berenbos) where they stay together with some brown bears.

The Bearforest (Berenbos)
Ouwehand Zoo Rhenen is the first zoo in Europe that has a real Bearforest. The Bearforest, developed by Alertis, a Foundation for bear and nature conservation, was inaugurated in 1993 and is a 20,000 sq. ft. semi-wilderness where huge brown bears and wolves can live in the wild. The Bearforest is a refuge for brown bears anywhere in the world in their livelihoods. Most of the bears were, dancing bears, circus bear or movie bears before they came to live in the Bearforest. The public can view the bears by walkway ofer the Bearforest, so the bears can be watched without disturbeding them or to be hindered in their movement.
There are also some educational sites created where children can learn everything about the brown bear with modern learning techniques.

Zoo Website address: [Web Link]

Admission Cost: 20.00 (listed in local currency)

Visit Instructions:
Please tell us a story about your visit to the zoo and the date of your visit. Additional photos, especially animals, are appreciated, but not required.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Zoos
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point