Bystrice nad Pernštejnem, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Regular Member GEO-VLK
N 49° 31.417 E 016° 15.578
33U E 591161 N 5486427
New Town Hall in the centr of Masaryk square / Nová radnice v centru Masarykova námestí.
Waymark Code: WMAT3W
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 02/21/2011
Published By:Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 95

Úrední hodiny Mestského úradu Bystrice nad Pernštejnem / Office hours at the Municipal Office Bystrice nad Pernstejnem

Pondelí/Monday: 7.00 - 11.30, 12.00 - 17.00
Streda/Wednesday: 7.00 - 11.30, 12.00 - 17.00

EN: History of the town:

The town was given its name after a stream, which was referred to as Rícka (Little river) in historical sources, and called Bystricka by the locals.

The town was established in the 13th century in a very good setting. It soon became the administrative center of the area colonized by the noblemen of Medlov, later called Pernštejn; an aristocratic family with wisent’s head in the crest. There was a document from 1220 that was considered the earliest record of Bystrice. However, it proved to be a forgery created by a Bystrice native Antonín Bocek, Moravian historiographer based in Brno. Thus only the document created between 1258 and 1298, falsely claiming 1238 as the year of origin, can be considered the earliest written record of the town.
Sometime between 1235 and 1238 there was a church built in Bystrice. Its consecration to St Lawrence is quite typical for settlements established as local centers in the 13th century.


Several 14th century transfers of property suggest that by then Bystrice had already become an industrial, administrative and business center of surrounding villages of the Pernštejn land.

Bystrice became a town before 1348. At that time it also became the property of Moravian margraves and that is why their symbol appeared on the seal. In 1403 Vilém of Pernštejn grants Bystrice the right of escheat and freedom to sell both movable and immovable property.

In 1458 king Ladislav affirmed the town’s right to organize annual St Ludmila’s fairs and in 1477 also St John’s and St Wenceslaus’s fairs were celebrated. From the beginning of the 15th century to 1588 Bystrice in fact belonged to the family of Pernštejn. Under their rule, mainly under the rule of Vilém and Vratislav, the town flourished and during the first half of the 16th century it was at the height of its fame.
1580 is the year of the biggest importance in the history of the town. At that time, emperor Rudolf II granted Bystrice the status of town together with new privileges. On that occasion the town also received a new crest: ‘The crest has a shield of yellow or golden color. From the top to the bottom it will be divided into two by a stroke of blue or glaze color. On the right of the shield half of a wisent’s head is to be pictured, and a withe is to run through its nostrils. The left part of the crest is to show a half of a bird – an eagle with stretched wings painted in black’. At the same time Bystrice gained the right to seal by red wax.

After Vratislav of Pernštejn died, the town had several owners and its development came to a halt. The town was also badly affected by the Thirty Years' War. After armies marched through the area several times, the town and surrounding villages were ravaged.

Originally an early Gothic church from the 13th century went through several reconstructions. The naves and choirs were built only after 1699 and gave the church its late Baroque character. The two towers in the frontage were built after the demolition of the previous tower in 1750.

There is one more church in Bystrice. It is the Renaissance Church of the Holy Trinity, located at the local cemetery from 1615. Originally it was an Evangelical church. On Cerný Vršek (the Black hill) there is Baroque St Anna’s Chapel from 1749. In Bratrská Street there used to be the Chapel of Bohemian Brethren. The hospital was first mentioned in historical records in 1465.

From 1501 on Bystrice had its town hall. The town hall as it looks today was built on the square in 1808. Today the Town Museum can be found there. There are two houses under historical protection on the square: number 1 – the Museum, number 52 from 1756, and numbers 62 and 64.

There is a fountain on the square from 1845 with statues of Cyril and Method. Above the fountain there’s the Column of Virgin Mary from 1727 with the four patrons of the town – St John of Nepomuk, St Lawrence, St Sebastian and St Florien. On the upper end of the square there is a sandstone cross with Pieta from 1881.

In front of the elementary school in Tyrš Street there is a statue of T.G. Masaryk by Vincenc Makovský, allegedly the nicest among all statues of Masaryk.

The development of Bystrice is closely related to the introduction of railway into town in June 1905 and mainly to the expansion of uranium industry in Dolní Rožínka at the end of 1950s. Due to uranium industry, two new settlements were established and the population grew to 8,600. Bystrice was given its tag "nad Pernštejnem" on May 10th, 1925. Between 1949 and 1960 Bystrice was recognized as the official center of the district and initially 93 villages belonged to its province. Bystrice health center was built in 1963. In the 1970s the square acquired a new appearance with the arrival of new shops, offices and institutions. This trend has been most visible since 1990. In 1953 there was a new grammar school opened. In 1997 construction of a new, modern building of the school was completed. Moreover, in 1953 a four-year vocational school of agriculture was opened (SZTŠ). The building of the school from 1961 belonged to the most modern of its kind in Europe.

CZ: Historie mesta Bystrice nad Pernštejnem


Historie Bystrice „blíž hradu Pernštejna“, jak praví staré oznacení, vypovídající o prináležitosti mestecka k tomuto panství, zacíná stredovekou kolonizací této cásti Vysociny na prelomu 12. a 13. století. Název osady vypovídá, že byla založena na místech, kde se zrychloval tok rícky zarezávající se hloubeji do paroviny. Bylo to proto místo, kde prechod pres údolí byl vhodnejší než kdekoliv níže po toku: tam je již údolí hlubší a stráne príkrejší. Navíc energetický potenciál toku v techto místech umožnil v budoucnosti vybudovat na krátké vzdálenosti osm vodních del – mlýny a valchy, prípadne barvírny a další remesla nárocné na vodu, tedy predpoklad pro hospodárské centrum.

Kolonizaci zde organizovali pánové z Medlova na jižní Morave, pozdeji prejmenovaní na Pernštejny. Lze predpokládat, že po první tretine 13.století již byla Bystrice farní osadou, jakkoliv první doloženou písemnou zmínku máme až z roku 1298 v listine, která se odvolává na její predlohu z roku 1238. V prubehu 14.století strídala Bystrice casto majitele, v roce 1348, kdy již mela pravdepodobne statut mestecka, patrila moravskému markrabeti. Z té doby pochází obecní pecet, na které je moravská orlice – její nejstarší známá podoba je z roku 1490. Jedna z vetví Pernštejnu nakonec v prubehu 1.poloviny 15.století spojila ve svých rukou celý kraj, vcetne panství bystrického, což jim do dedicného užívání potvrdil roku 1446 Jirí z Podebrad. Díky podpore Pernštejnu se v té dobe mestecko prudce rozvíjelo. Obdrželo celou radu privilegií (nejstarší listina mestského archivu z roku 1403 udeluje právo odúmrti) a právo na porádání výrocních trhu. Rozvoj remesel, zejména soukenického (cech ustaven roku 1555) predznamenal, že Bystrice bohatla a mohla pujcovat i svému majiteli Vratislavovi z Pernštejna. Ten jim jako splátku dluhu vymohl povýšení na mesto císarem Rudolfem II. 11.dubna 1580. Tehdy mesto obdrželo i svuj dodnes používaný znak: pul hlavy zubra a pul orla delené „štrychem“ modré barvy na zlatém podkladu.

Se zapadající slávou Pernštejnu se blížil i úpadek mesta, predznamenaný v roce 1585 velkým požárem celého mesta a dovršený loupeživými prutahy vojsky císarskými i švédskými za tricetileté války. Ješte v roce 1679 bylo ve meste 34 pustých domu – požárišt. V té dobe nemeli bystrictí štestí ani na své majitele, kterí s nimi zacházeli znacne nelidsky a hrdí meštané jen težce hájili svá minulá práva až u samotného císare. A opet pri velkém požáru v roce 1666 shorelo celé námestí vcetne kostela a fary.

Nového rozmachu dosáhlo mesto po reformách Marie Terezie a Josefa II. Bystrice se stala jednou ze trí nejduležitejších oblastí výroby sukna na Morave. Rozvoj byl však postaven pouze na rucní soukenické výrobe – bylo zde 230 soukenických mistru (1834). Velký požár 18.zárí 1841, kdy shorelo 116 domu, 60 plných stodol, radnice a kostel a následný rozvoj tovární výroby jinde privodil hluboký úpadek mesta a postupný úbytek obyvatel.

Praktický do zacátku 50. let 20.století nemelo mesto významnejší prumyslový podnik a obyvatelstvo se živilo drobným podnikáním a zemedelstvím. Rozvoj Bystrice je spojen se zavedením železnice do mesta v cervnu 1905 a pak predevším s rozmachem uranového prumyslu v Dolní Rožínce od poloviny 50. let. Díky uranovému prumyslu zde vyrostla dve velká sídlište a pocet obyvatel vzrostl na 8 600.

Vzhledem k trem pustošivým požárum není mesto bohaté na historické památky. K tem nejvýznamnejším patrí farní kostel sv. Vavrince. Zasvecení napovídá, že jeho pocátky spadají do doby kolonizace. Puvodne rane gotický kostel ze 13. století prošel nekolika prestavbami. Koncem 15.století byl kostel opevnen a postavena samostatná vež. K zásadní prestavbe kostela došlo v letech 1751 – 1754, kdy dosavadní jedna vež byla zborena, lod prodloužena a zvýšena, v prucelí postaveny dve veže a po stranách bocní lode s kruchtami. Po velkém požáru mesta byla v roce 1873 provedena úprava prucelí do dnešní podoby, kupole veží jsou z let 1979 – 1981 a kopírují ty z poloviny 18.století. Mobiliár kostela dal na své náklady zhotovit farár František Dominik Pomesián, nejvýznamnejší postava náboženských dejin mesta.

Bystrice má ješte kostel sv. Trojice na hrbitove z roku 1615 pozdne gotického charakteru, který dal postavit tehdejší majitel mesta Jan Cejka z Olbramovic pro bystrické evangelíky.

Na Cerném vršku je barokní kaple sv. Anny z roku 1749. V Bratrské ulici stávala modlitebna Ceských bratrí ze 40.let 16.století. O špitálu se píše poprvé v roce 1465.

První zmínka o radnici je z roku 1493. Budova radnice na námestí byla do dnešní podoby prestavena v roce 1808. Dnes v ní sídlí Mestské muzeum. Na námestí jsou památkove chránené domy cp.1 budova muzea, cp. 52 z roku 1756 a cp. 62 a 64. Z bystrického opevnení, zminovaného roku 1486 zustaly dodnes už pouze místní názvy: Fortna a Malá branka.

Školství má ve meste bohatou tradici minimálne od roku 1472. Škola menila casto své místo, v roce 1852 byla postavena nová školní budova na námestí a v roce 1936 moderní budova meštanské školy v nove budované Tyršove ulici. Druhá základní škola byla postavena v roce 1969 na Sídlišti I.. Zemedelské školství má ve meste tradici od roku 1902 – za pozornost stojí památkove chránená budova dnes Vyšší odborné školy a Strední zemedelské školy z roku 1962. a budova Gymnasia (zrízeno 1953) z roku 1997.

Pred základní školou na Tyršove ulici je umístena údajne nejkrásnejší socha T. G. Masaryka. Zhotovil ji Vincenc Makovský v roce 1938. Za sedmdesát let existence byla ctyrikrát instalována a trikrát odstranena.

Pres skromné hospodárské pomery byl od poloviny 19.století v Bystrici cilý kulturní ruch. Fungovaly zde dva ctenársko – pevecké spolky: Venava (1865) a Beseda (1869), Sbor dobrovolných hasicu (1875), remeslnický spolek Vratislav (1891), Okrašlovací spolek (1882), Sokol (1898), Orel (1922), zrízena verejná knihovna (1920). Do poloviny 50.let 20.století porádali místní ochotníci pravidelná divadelní predstavení, velice úspešný celostátne byl v 60. a 70.letech minulého století smíšený pevecký sbor Vysocina. Tradice vynikající detské dechovky LŠU je udržována dodnes.

V letech 1949 - 1960 byla Bystrice okresním mestem, do pusobnosti ONV spadalo puvodne 93 obcí. V roce 1963 byla postavena poliklinika a v 70. letech dostalo novou tvár námestí s radou nových obchodu, úradu a institucí. V tomto trendu se zvlášte výrazne pokracuje po roce 1990 – ale to už je Bystrice dneška.

Z významných bystrických rodáku je zapotrebí jmenovat alespon: Izaiáše Cibulku, v letech 1569 – 1571 vedoucího skupiny prekladatelu Bible kralické; Antonína Bocka (1802 – 1847), prvního moravského historiografa a archiváre, zakladatele Moravského zemského archivu, MUDr. Františka Veselého (1862 – 1923), zakladatele a budovatele lázní Luhacovic; Karla Šmídka (1818 – 1878), predního predstavitele ceské obrozenecké vedy na Morave, kneze, filozofa a pedagoga.

Od r. 1881 byl úrední název mesta Bystritz ob.Pernstein – Bystrice nad Pernštýnem, od 10. kvetna 1925 se prízvisko zmenilo na "nad Pernštejnem".
Name: New Town Hall

Address:
Masaryk square 57
Bystřice nad Pernštejnem, Vysočina Czech Republic
593 15


Date of Construction: Not listed

Architect: Not listed

Memorials/Commemorations/Dedications:
Not listed


Web Site for City/Town/Municipality: [Web Link]

Visit Instructions:
Post at least one original photo of the building that is a different view from the one on the page and describe your visit, including the date. Add any additional information that you may have about this building. A GPSr photo is NOT required
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest City and Town Halls
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Todak visited Bystrice nad Pernštejnem, Czech Republic 07/15/2014 Todak visited it
honza.h visited Bystrice nad Pernštejnem, Czech Republic 09/14/2013 honza.h visited it
Blogi visited Bystrice nad Pernštejnem, Czech Republic 07/06/2013 Blogi visited it

View all visits/logs