History Museum, Bystrice nad Pernštejnem, Czech Republik
Posted by: Groundspeak Regular Member GEO-VLK
N 49° 31.397 E 016° 15.667
33U E 591270 N 5486393
Mestské muzeum v Bystrici nad Pernštejnem spolu s turistickým informacním centrem obsahuje nekolik stálých výstav. / City Museum Bystrice nad Pernštejnem along with the TIC contains several permanent exhibitions.
Waymark Code: WMAR6V
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 02/16/2011
Published By:Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 92

Mestské muzeum sídlí v bývalé radnici na námestí. Z nových expozic uvedme Vývoj osídlení povodí horní Svratky, Uran na Vysocine, Geologický vývoj Bystricka a unikátní expozici Havírna. Nechybí tu historické i národopisné sbírky, zemedelství, cechy a remesla, umelecká litina ze štepánovských železáren, prostor venovaný Gustavu Pflegrovi Moravskému i obrazum akademického malíre Aloise Lukáška. /

City Museum is housed in the former Town Hall on Masaryk Square. The development of new exhibits state settlements along the upper Svratka river, Uranus on vysocina Region, geological evolution and a unique exposure Bystrice Furnace. There is also the historical and ethnographic collections, agriculture, and craft guilds, art of štepánovských cast iron, the space devoted to Gustav Pflegrovi images and Moravian painter Alois Lukas.
Theme:
Nature History Agriculture Ethnographic collections Mining Archeology Art Stálá expozice: Přírodopisné sbírky Historie města Bystřice nad Pernštejnem Etnografie, zemědělství, řemesla Štěpánovská litina Hornická expozice Archeologické sbírky Obrazárnaq


Street Address:
Masarykovo Náměstí 1 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Česká republika


Hours of Operation:
Út - Pá 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00 So - Ne 8:00 - 16:00 ...form 1.5. to 31.10. Vstupné plné 30,- CZK, poloviční 15,- CZK / Full admission 30, - CZK, half 15, - CZK


Cost: 30.00 (listed in local currency)

Museum Size: Small

Relevant Web Site: [Web Link]

Food Court: Not Listed

Gift Shop: Not Listed

Visit Instructions:
In order to log this waymark in this category, you must be able to provide proof of your visit. Please post a picture of yourself or your GPSr in front some identifiable feature or point of interest either in the museum, or on the museum grounds.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest History Museums
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
puczmeloun visited History Museum, Bystrice nad Pernštejnem, Czech Republik 03/09/2015 puczmeloun visited it
Todak visited History Museum, Bystrice nad Pernštejnem, Czech Republik 07/15/2014 Todak visited it
ToRo61 visited History Museum, Bystrice nad Pernštejnem, Czech Republik 01/27/2014 ToRo61 visited it
honza.h visited History Museum, Bystrice nad Pernštejnem, Czech Republik 09/14/2013 honza.h visited it
Blogi visited History Museum, Bystrice nad Pernštejnem, Czech Republik 07/06/2013 Blogi visited it

View all visits/logs