Baron Franz von der Trenck, Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Regular Member GEO-VLK
N 49° 11.492 E 016° 36.596
33U E 617300 N 5449995
Trenck's mummified remains can presently be seen on display in the crypt of Brno's Capuchin Monastery.
Waymark Code: WMAHJW
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 01/17/2011
Published By:Groundspeak Premium Member rangerroad
Views: 132

Baron Franz von der Trenck (German: Franz Freiherr von der Trenck, Croatian: Barun Franjo Trenk) (January 1, 1711 – October 4, 1749) was an Austrian soldier. He is also considered to be the father of military music.

Trenck was born into a military family on 1 January 1711, in Reggio in south Italy, where his father Ivan Trenk served as an Austrian officer. Although born in Italy, Trenk was actually a Prussian with Austrian citizenship, and with large estates in Croatia, more precisely Slavonia. He spent his childhood mostly in Italy, Croatia and Hungary, which was not unusual since his father's job required frequent relocation. He was educated by the Jesuits at Oedenburg, and entered the Imperial army in 1728 but resigned in disgrace three years later and decided to live peacefully in Požega, Slavonia. He married and lived on his estate for a few years. Upon the death of his wife who had perished in the black plague of 1737, he offered to raise an irregular corps of pandurs for service against the Turks, but this offer was refused, after which he entered the Russian army as a mercenary. But after serving against the Turks for a short time as captain and major of cavalry he was accused of bad conduct, brutality and disobedience and condemned to death. Despite showing insubordination he had gained popularity for defying an order to retreat. His sentence was commuted by Field Marschal Münnich to degradation and imprisonment.

After a time Trenck returned to Austria, where his father was governor of a small fortress, but there he came into conflict with everyone and actually took sanctuary in a convent in Vienna. Prince Charles Alexander of Lorraine, interesting himself in this strange man, obtained for him an amnesty and a commission in a corps of irregulars. In this command, besides his usual truculence and bad manners, he displayed conspicuous personal bravery, and in spite of the general dislike into which his vices brought him his services were so valuable that he was promoted to lieutenant-colonel (1743) and colonel (1744).

Trenck earned most of his fame during the War of the Austrian Succession, as the leader and commander of a unit of pandurs, or paramilitary troops in the Austrian army which specialized in frontier warfare, guerrilla tactics and surprise hit-and-run actions, into which he recruited mostly Croatian mercenaries, experienced fighters from the Austro-Ottoman border. The Pandur soon became infamous for the atrocities they committed on the civilian population, some actions deemed brutal even by the standards of the day.

When the War of the Austrian Succession broke out Trenck rallied volunteers and marched for Vienna to assist Maria Theresa of Austria. While in Vienna, Trenck's Pandurs marched the streets before invading Prussia. At the battle of Soor he and his irregulars plundered when they should have been fighting and Trenck was accused of having allowed the king of Prussia himself to escape.

After a time he was brought before a court-martial in Vienna, which convicted him of having sold and withdrawn commissions to his officers without the permission of the empress, having punished his men without heed of the military code, and having drawn pay and allowance for fictitious men. Much was allowed to an irregular officer in all these respects, but Trenck had far outrun the admitted limits, and above all his brutalities and robberies had made him detested throughout Austria and Silesia. A death sentence followed, but the composition of the court-martial and its proceedings were thought to have been such as from the first forbade a fair trial, and the sentence was commuted by the Empress into one of cashiering and imprisonment. The rest of his life was spent in mild captivity in the fortress of Spielberg (Špilberk in Czech) in Brno, where he died on October 4, 1749. In his last will he left the sum of 30000 Gulden to the small town of Marienburg which had been sacked, burned and razed to the ground by his troops.

Trenck's mummified remains can presently be seen on display in the crypt of Brno's Capuchin Monastery.
(visit link)

Information about Pandurs is here:
(visit link)
Description:
František svobodný pán Trenck Franz Freiherr von der Trenck 1711 – 1749 1711, 1. leden Narozen v Reggio di Calabria Otec, Jan Jindřich Trenck, pruský šlechtic z Pomořan, v rakouských službách už roku 1683 při obraně Vídně před Turky, bojoval i při dobývání Bělehradu roku 1717. Velitelem posádek v jižní Itálii a Uhrách (Šoproň, Slavonský Brod, Levoča, kde 1743 zemřel v hodností plukovníka a byl pohřben v tamním chrámu sv. Jakuba). Matka, Anna Marie, rozená von Ketteler, dva bratři zemřeli v mladém věku. 1717 Pobývá s otcem při dobývání Bělehradu 1720 - 1727 Navštěvuje jezuitské školy v Šoproni a později v městečku Požega nedaleko Slavonského Brodu 1729 Vstupuje do uherského pěšího pluku hraběte Pálffyho jako praporčík (Fähnrich), později povýšen na poručíka 1731 Sňatek s Josefou, dcerou polního podmaršálka Josefa Maxmiliána von Tilliera, velitele pevnosti Petrovaradín Propuštěn z pluku a odchází na panství Brestovac ve Slavonii, které mu zakoupil otec. 1735 Při návštěvě otce v Levoči se manželům narodila dcera Jana Žofie. Všichni dříve narození synové zemřeli v kojeneckém věku. 1737 Po smrti manželky a dcery se jako šestadvacetiletý vdovec bez potomků vrací na vojenskou dráhu, po odmítnutí v rakouské armádě vstupuje do služeb ruské carevny v hodnosti rytmistra husarského pluku. Přes četné spory s nadřízenými je za statečnost v bojích s Turky povýšen na majora. 1740 Za inzultaci velitele odsouzen válečným soudem k smrti, na popravišti omilostněn, degradován a vypovězen z Ruska Návrat do Uher, nejprve u otce v Levoči, pak na svých statcích. Za kruté potrestání lupičské bandy stíhán soudem, prchá do Vídně a azyl nalézá v kapucínském klášteře. Získává ochranu arcivévody Karla Lotrinského, audience u královny Marie Terezie. 1741, únor Nabízí královně zřízení plně vyzbrojeného dobrovolnického sboru 27. února Dvorská válečná rada vydává patent, kterým majorovi Trenckovi povoluje naverbovat ve Slavonii, Syrmii a hraniční oblasti na Sávě a Dunaji tisíc dobrovolníků. 27. květen Představuje Marii Terezii ve Vídni svůj rázovitý sbor pandurů s vlastní hudbou. Vzápětí odcházejí panduři do Slezska a účastní se zde bojových akcí. Pro neshody s velícím generálem hrabětem Neippergem je major Trenck zbaven velení sboru a nahrazen baronem Menzelem, po krátkém čase se Trenck znovu ujímá velitelské funkce. prosinec Trenckovi panduři bojují jako součást armády maršála Khevenhüllera v Horních Rakousích proti spojeným bavorsko – francouzským vojskům, mimo jiné dobývají Steyr, zámek Klaus a Spital. 1742 Pokračují v bojích v Bavorsku, podílejí se na dobytí řady míst. Povýšen na podplukovníka září Se svými pandury se výrazně podílí na dobytí a zničení města Chamu. 1743 Bojuje v Porýní, mimo jiné zničil opevnění pevnosti Mortier a dobyl reduty na ostrově Rheinmarkt, kde údajně vlastní rukou usmrtil francouzského generála. Trenck pověřen vybíráním kontribucí za Rýnem na alsasko - lotrinském území. Panduři se dokázali zdržet násilí a získali si lepší pověst než Francouzi. Mezi obyvateli se říkalo: „Raději potkat deset červených kapucínů, než jednoho Francouze!“ 1744, červen Povýšen na plukovníka léto Opět úspěšně bojuje v Porýní, později v bavorském Podunají, dobývá město Neuburg. podzim Postupuje do jižních Čech, kde slaví značné úspěchy. 9. říjen Dobývá Týn nad Vltavou. 20. říjen Po pětihodinovém útoku obsazuje České Budějovice a odzbrojuje tisíc mužů pruského generála Kreutze. 22. říjen Po přerušení vodovodu dosahuje kapitulace posádky šesti set mužů na zámku Hluboká. 13. listopadu Při nočním útoku na Kolín Trenck těžce zraněn pruskou dělovou koulí do nohy. Léčí se nejdříve v zámečku Pašinka, později v Čáslavi. Potřebujete Více faktů? Pak zde: http://www.kapucini.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=235:trenckdata&catid=9:barontrenck&Itemid=13 + Pěkné počtení i zde: http://www.trenck.estranky.cz/clanky/zivot-a-smrt-dekadentnido-barona/baron-trenck-clanek.html


Date of birth: 01/01/1711

Date of death: 10/04/1749

Area of notoriety: Military

Marker Type: Crypt (below ground)

Setting: Indoor

Visiting Hours/Restrictions: Tue - Sat 9,00 - 12,00 13,00 - 16,30; Sun 11,00 - 11,45 13,00 - 16,30

Fee required?: Yes

Web site: [Web Link]

Visit Instructions:
To post a visit log for waymarks in this category, you must have personally visited the waymark location. When logging your visit, please provide a note describing your visit experience, along with any additional information about the waymark or the surrounding area that you think others may find interesting.

We especially encourage you to include any pictures that you took during your visit to the waymark. However, only respectful photographs are allowed. Logs which include photographs representing any form of disrespectful behavior (including those showing personal items placed on or near the grave location) will be subject to deletion.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Grave of a Famous Person
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
davidb11 visited Baron Franz von der Trenck, Brno, Czech Republic 02/29/2020 davidb11 visited it
Todak visited Baron Franz von der Trenck, Brno, Czech Republic 03/13/2015 Todak visited it
ALMOR team visited Baron Franz von der Trenck, Brno, Czech Republic 04/21/2014 ALMOR team visited it
Olii05 visited Baron Franz von der Trenck, Brno, Czech Republic 08/04/2012 Olii05 visited it
puczmeloun visited Baron Franz von der Trenck, Brno, Czech Republic 12/18/2011 puczmeloun visited it

View all visits/logs