T.G.Masaryk - Karvina, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member RaďousCZ
N 49° 51.231 E 018° 32.474
34U E 323262 N 5525280
Quick Description: [ENG] A statue of Tomas Garrique Masaryk - the first president of Czechoslovakia [CZ] Socha Tomase Garriqua Masaryka - prvniho Ceskoslovenskeho prezidenta
Location: Moravskoslezský kraj, Czechia
Date Posted: 1/3/2011 1:17:16 PM
Waymark Code: WMAE7E
Published By: Groundspeak Premium Member sfwife
Views: 97

Long Description:
[ENG] In 1928 was inaugurated a memorial of president TG Masaryk made by sculptor Frantisek Fabiánek from Brno in front of the town school in Karviná (today Karviná-Doly).
During World War II the monument was completely destroyed, remained only a granite base. In 1947 the city decided to restore the monument to the original approved plan, and preserved in original location. Sitting Masaryk was then re-cast in bronze.
In the fifties years 20th century, the monument was removed and in 1968 again installed in the park Bozena Nemcova in Karviná-Fryštáte only for a short time. In the normalization time was stored in the District Museum of Natural History in Czech Cieszyn.
On 7 March 1990 was held at the occasion of the 140th TG Masaryk anniversary of his re-location ceremony. Find a new place in front of the castle in Karviná-Fryštáte.

[CZ] V roce 1928 byl slavnostne odhalen pomník prezidenta T. G. Masaryka z dílny akademického sochare Františka Fabiánka z Brna pred meštanskou školou v Karviné (v Karviné-Dolech).
Za druhé svetové války byl pomník zcela znicen, zachoval se jen žulový podstavec. V roce 1947 se mesto rozhodlo pomník obnovit podle puvodního schváleného a dochovaného plánu na puvodním míste. Sedící Masaryk byl tedy znovu odlit z bronzu a na 28. ríjna 1948 bylo plánováno odhalení pomníku k 30. výrocí republiky.
V padesátých letech byl pomník odstranen a v roce 1968 znovu nakrátko instalován v parku Boženy Nemcové v Karviné-Fryštáte. V období normalizace byl uskladnen v Okresním vlastivedném muzeu v Ceském Tešíne (dnes Muzeum Tešínska).
Dne 7. brezna 1990 probehlo u príležitosti 140. výrocí narození T. G. Masaryka jeho slavnostní znovuodhalení. Své nové místo nalezl pred budovou zámku v Karviné-Fryštáte.
URL of the statue: Not listed

Visit Instructions:
You must have visited the site in person, not online.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Historic Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
LUH0 visited T.G.Masaryk - Karvina, Czech Republic 10/26/2015 LUH0 visited it
Monty&Miru visited T.G.Masaryk - Karvina, Czech Republic 6/30/2014 Monty&Miru visited it
poutník visited T.G.Masaryk - Karvina, Czech Republic 11/25/2012 poutník visited it
Nemo02 visited T.G.Masaryk - Karvina, Czech Republic 2/29/2012 Nemo02 visited it
TOMSTAR66 visited T.G.Masaryk - Karvina, Czech Republic 10/31/2011 TOMSTAR66 visited it
MirecXP visited T.G.Masaryk - Karvina, Czech Republic 2/27/2011 MirecXP visited it
hrabosata visited T.G.Masaryk - Karvina, Czech Republic 9/22/2006 hrabosata visited it

View all visits/logs