Vinicní sloup se sochou sv. Václava / Vineyard column with statue of St. Wenceslas, Praha, Czech republic
Posted by: Groundspeak Regular Member Noe1
N 50° 05.179 E 014° 24.863
33U E 458106 N 5548392
Quick Description: Vineyard column with statue of St. Wenceslas created in 1676 by famous baroque sculptor Jan Jirí Bendl / Vinicní sloup se sochou svatého Václava vytvorila v roce 1676 dílna slavného barokního sochare Jana Jirího Bendla.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 12/18/2010 1:47:20 AM
Waymark Code: WMAB6T
Published By: Groundspeak Regular Member Thorny1
Views: 148

Long Description:
ENG: Vineyard column created in 1676 by famous baroque sculptor Jan Jirí Bendl and his sculpture workshop. Post with prismatic base and shaft, a coiled vines with grapes is finished Corinthian capital. At the top is a statue of St. Wenceslas, the patron saint of winemakers. Originally stood before the entrance to the Old Town Bridge Tower, however, complicate access to the bridge and so was moved several meters away in 1778. In 1847, during the new construction of the Križovnické square stonemason František Jedlicka moved the column to the place where it stands today - to the southeast corner of the St. Francis church. Post and sculptures are carved out of hard sandstone from Žehrovice.

CZ: Vinicní sloup vytvoril v roce 1676 sochar Jan Jirí Bendl se svoji dílnou. Sloup s hranolovitým podstavcem a s dríkem, obtoceným vinnou révou s hrozny je ukoncen korintskou hlavicí. Na vrcholu je socha sv. Václava, patrona vinaru. Puvodne stával pred vjezdem do Staromestské mostecké veže; komplikoval však vstup na most a tak byl v roce 1778 presunut stranou, k tehdejšímu strážnímu domku. V roce 1847 ho pri úpravách Križovnického námestí premístil kameník František Jedlicka na místo, kde stojí dodnes – k jihovýchodnímu nároží krížovnického kostela sv. Františka. Sloup i plastika jsou vytesány z tvrdého nestejnozrnného žehrovického pískovce.

zdroj/source: Václav Rybarík, Pražské kamenné sochy svatého Václava, dostupno elektronicky na (visit link)
Associated Religion(s): Roman-catholic

Statue Location: Křižovnické náměstí, Praha - Staré Město

Entrance Fee: free

Artist: Jan Jiří Bendl

Website: Not listed

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point