By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Vysehradsky zeleznicni most / Railroad bridge, Praha, CZ
Posted by: Groundspeak Regular Member Dáin & Olík
N 50° 04.020 E 014° 24.809
33U E 458025 N 5546244
Quick Description: Zeleznicni most spojujici Vyton se Smichovem / Railway bridge that connects Vyton and Smichov.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 10/26/2010 5:40:32 AM
Waymark Code: WMA0F7
Published By: Groundspeak Regular Member trekinldy59
Views: 178

Long Description:
Na konci 19. století prestal starý jednokolejný most z roku 1872 vyhovovat, proto bylo rozhodnuto o jeho náhrade novou konstrukcí pro dvojkolejnou trat. Stavba nového mostu probehla v letech 1900–1901. V rícním koryte byly vybudovány nové pilíre, príhradové nosníky byly smontovány na pomocné konstrukci vedle puvodního mostu. Vlastní výmena pak probehla behem nekolikadenní výluky. Scénu výmeny mostu použil František Langer v próze Kruh ze sbírky Predmestské povídky.

Soucasný most je tvoren tremi príhradovými nosníky s rozpetím 69,9 m, široký je 8,1 m. Po obou stranách jsou chodnícky pro peší. Pri zavedení pravostranného silnicního provozu v Praze k 26. breznu 1939 byla stanovena peším povinnost používat na tomto a ješte na dalších trech vltavských mostech vždy levý chodník.
---------
Bridge was built in 1900 - 1901 and replaced original one way track bridge. Lenght is 210m and width is 8,1m. Part of bridge is also foot bridge.

(wikipedia)
Date Built: 1/1/1901

Length of Span:
210 m


www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehradsk%C3%BD_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_most


Parking Coordinates:: Not Listed

Visit Instructions:
Log your find with a picture of the bridge with yourself or your GPS in the foreground. This shot does not have to be taken "on" the bridge. The shot should show the "truss" structure of the bridge as well.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Truss Bridges
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point