By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Golden Dragon, Americka, PM, CZ, EU
Posted by: Groundspeak Premium Member Arogant
N 49° 44.600 E 013° 22.572
33U E 383011 N 5511360
Quick Description: Zlatý drak jako reklama na cínskou restauraci. Golden Dragon as an advertisement for a Chinese restaurant.
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 10/20/2010 11:13:27 AM
Waymark Code: WM9Z4R
Published By: Groundspeak Premium Member saopaulo1
Views: 109

Long Description:
...Zlatý drak se nikdy nezúcastnil žádného výboje. Je cistý a bez poskvrny. Je to Strážce, který brání zacarovaný hrad...

...zlatý drak je jediný na svete, a jaksi absolutní; nejmocnejší a predevším nejúžasnejší z draku...

...Pri vylíhnutí jsou jejich šupiny tmave žluté s nazlátlými skvrnkami. Postupne se stárnutím skvrny zvetšují, až zezlátnou. Kolem úst mají silné vousy ci tykadla a z tváre jim zárí duvtip. Jejich zornicky se postupne ztrácejí, až oci pripomínají zárivé polokoule roztaveného zlata. Voní po šafránu a kadidlu. Mohou žít kdekoli; jejich doupata jsou izolovaná a vždy vytvorená z kamene, at už se jedná o jeskyne nebo hrady. Obvykle mívají verné stráže - zvírata z dané oblasti, bourkové nebo oblacné obry. Obri casto s drakem uzavírají dohody o vzájemné spolupráci v obrane. Zlatí draci se obvykle živí perlami a malými drahokamy. Podobné dary prijímají s radostí, ale nesmí se jednat o úplatek. ...

První dojem ze zlatých draku je, že je novodobe vytvorený protejšek draku zlých, kterí jsou známi odedávna; že stará doba zlaté draky neznala. Nejprve tu byli draci zlí, a pak k nim byli dotvoreni draci hodní.


... Golden Dragon had never attended any discharge. It is clean and spotless. It's Rangers, which prevents the vicious castle ...

... Golden Dragon is one of the world, and somehow absolute, powerful and above all the coolest dragons ...

... When hatching their scales with dark yellow spots nazlátlými. Gradually increase the age spots, to turn golden. Around the mouth with thick beards or facial tentacles and their ingenuity in September. Their pupils are gradually lose their eyes and recall the bright hemisphere of molten gold. Smells of saffron and incense. They can live anywhere, and their burrows are isolated, and always made of stone, whether it is a cave or castle. Usually have great guards - animals in the area, or thunderstorm cloud giants. The Giants often make agreements with a dragon on mutual cooperation in defense. Gold dragons usually feed on small pearls and gems. Similar donations accepted with pleasure, but can not be a bribe. ...

The first impression of the golden dragon is that it created a modern counterpart to the evil dragons, who have always known, that the old time gold dragons did not know. First, there were evil dragons, and then they have been kind to the completion of dragons.
Time Period: Ancient

Epic Type: Mythical

Exhibit Type: Figure, Statue, 3D Art

Approximate Date of Epic Period: Not listed

Visit Instructions:
To post a log for this waymark, take a picture of the location and tell at least 'a little' bit about your encounter, impression or experience.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Epic Beings and Creatures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Trail Blaisers visited Golden Dragon, Americka, PM, CZ, EU 3/12/2018 Trail Blaisers visited it
Norbert_G visited Golden Dragon, Americka, PM, CZ, EU 12/4/2015 Norbert_G visited it
slava04 visited Golden Dragon, Americka, PM, CZ, EU 2/23/2013 slava04 visited it
rictep visited Golden Dragon, Americka, PM, CZ, EU 6/7/2012 rictep visited it
Destr visited Golden Dragon, Americka, PM, CZ, EU 10/24/2011 Destr visited it
torfik visited Golden Dragon, Americka, PM, CZ, EU 11/27/2010 torfik visited it
3am visited Golden Dragon, Americka, PM, CZ, EU 11/3/2010 3am visited it
dejf75 visited Golden Dragon, Americka, PM, CZ, EU 11/2/2010 dejf75 visited it
ubusik visited Golden Dragon, Americka, PM, CZ, EU 10/19/2010 ubusik visited it

View all visits/logs