Cerchov, 1042m. n. m - 3 419ft
Posted by: Groundspeak Premium Member Arogant
N 49° 23.001 E 012° 47.024
33U E 339150 N 5472434
Quick Description: Nejvyšší vrchol Ceského lesa. The highest peak of the Bohemian Forest.
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 10/3/2010 9:53:10 AM
Waymark Code: WM9VZZ
Published By: Groundspeak Premium Member RakeInTheCache
Views: 107

Long Description:
Cerchov (1042 metru nad morem) je nejvyšším vrcholem Ceského lesa. Samotný vrchol tvorí malá skalka. Ceský les je geomorfologickým pokracováním Šumavy.

Díky odsunu místního obyvatelstva po druhé svetové válce, je místní príroda zachována v relativne nepoškozeném stavu. Zachovaly se tak hluboké lesy, zvírecí spolecenstva a typická horská kvetena.

Ceský les tvorí prirozenou hranici mezi Ceskou republikou a Nemeckem.

Hlavní vrchol je dobre prístupný, vede na nej cesta z obce Capartice. Nahore byla dríve vojenská pozorovací stanice neprátelského Nemecka.
Další možností je turistická stezka z Ceské Kubice, která je sice delší ale vede krásnou prírodou a má pozvolnejší výstup na vrchol.

Dnes je zde verejne prístupná rozhledna (vstup 20 CZK, 1,5$, nebo 1€), behem turistické sezony zde funguje obcerstvení.

Parkování:
v obci Capartice, u cervené turistické stezky,
v obci Ceská Kubice.


Cerchov (1042 meters above sea level) is the highest peak of the Bohemian Forest. Czech Forest is continuing geomorphological Sumava.

With the removal of the local population after the Second World War, is a local nature preserve in a relatively intact. Preserved and deep forests, animal communities and a typical mountain flora.

Czech forest forms a natural border between the Czech Republic and Germany.

The main peak is easily accessible, leading to a road from the village Capartice (700 meters above sea level). Upstairs was formerly a military observation station hostile Germany.
Another option is a hiking trail from the Ceska Kubice, which is longer but it leads through the beautiful countryside and a more gradual climb to the summit.

Today it is publicly accessible observation tower (admission 20 CZK, $ 1.5, or 1 €), during the tourist season here works snacks.

Parking:
in the village Capartice, at the red tourist trail xxx
in village Ceska Kubice
Altitude in Feet: 3419

Visit Instructions:
To post a visit log for waymarks in this category, you must have personally visited the waymark location. When logging your visit, please provide a note describing your visit experience, along with any additional information about the waymark or the surrounding area that you think others may find interesting.

We especially encourage you to include any pictures that you took during your visit to the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Mountain Summits
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
DadVader visited Cerchov, 1042m. n. m - 3 419ft 7/30/2015 DadVader visited it
Monty&Miru visited Cerchov, 1042m. n. m - 3 419ft 6/4/2014 Monty&Miru visited it
J.Kaas & family visited Cerchov, 1042m. n. m - 3 419ft 8/11/2013 J.Kaas & family visited it
george caesar visited Cerchov, 1042m. n. m - 3 419ft 7/29/2013 george caesar visited it
slava04 visited Cerchov, 1042m. n. m - 3 419ft 2/4/2013 slava04 visited it
pavlikVB visited Cerchov, 1042m. n. m - 3 419ft 2/4/2012 pavlikVB visited it
Solim visited Cerchov, 1042m. n. m - 3 419ft 1/29/2011 Solim visited it
Jingx visited Cerchov, 1042m. n. m - 3 419ft 11/15/2010 Jingx visited it
Waupe visited Cerchov, 1042m. n. m - 3 419ft 10/15/2010 Waupe visited it
mirotiro visited Cerchov, 1042m. n. m - 3 419ft 9/18/2010 mirotiro visited it

View all visits/logs