Mariansky sloup / Marian Column
Posted by: Groundspeak Regular Member TOMSTAR66
N 49° 50.134 E 018° 17.571
34U E 305337 N 5523864
Mariánský sloup / Marian Column Masarykovo nám., Ostrava / Masaryk Square., Ostrava
Waymark Code: WM9ERC
Location: Moravskoslezský kraj, Czechia
Date Posted: 08/10/2010
Published By:Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 140

Od roku 1702 stoji na ostravském námestí pískovcový sloup se soškou Panny Marie, jehož autorem byl sochar Johannes Hyacint Zelander. Jako vetšina podobných sloupu v historických ceských mestech byl postaven na pamet preckání morové epidemie ve meste na sklonku 17. století. V roce 1960 byl sloup odstranen a nahrazen symbolem revolucních událostí roku 1948 – sochou komunistického milicionáre. Morový sloup byl rozebrán a uložen, nekteré jeho cásti byly nenávratne ztraceny nebo zniceny. K puvodní výzdobe námestí se mesto vrátilo v roce 1992, kdy byl sloup obnoven ve své puvodní podobe, i když nekteré jeho cásti musely být rekonstruovány nebo zcela nahrazeny novými.

English

Since 1702 stands at Ostrava square sandstone pillar statue of the Virgin Mary, designed by sculptor Johannes Hyacinthus Zelander. Like most similar columns in the historic Czech city was built in memory preckání plague epidemic in the late 17th century. In 1960, the column was removed and replaced with the symbol of the revolutionary events of 1948 - a statue of communist militiaman. Plague Column was dismantled and stored, some parts have been irretrievably lost or destroyed. The original decoration of the town square back in 1992, when the column was restored in its original form, although some parts had to be refurbished or completely replaced.
Style: Baroque

Type of building (structure): Marian or Holy Trinity column

Date of origin:: 1702

Architect(s): Johannes Hyacint Zelander

Web site of the object (if exists): Not listed

Address: Not listed

Visit Instructions:
Logging requirements: Please upload your own personal photo of the structure. You or your GPS can be in the picture, but it’s not a requirement.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Baroque Architecture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
okrutnyb visited Mariansky sloup / Marian Column 03/25/2023 okrutnyb visited it
Tommy_Laura visited Mariansky sloup / Marian Column 02/23/2023 Tommy_Laura visited it
puczmeloun visited Mariansky sloup / Marian Column 03/09/2015 puczmeloun visited it
Cholisek family visited Mariansky sloup / Marian Column 04/17/2014 Cholisek family visited it
Niki.CZ visited Mariansky sloup / Marian Column 11/22/2013 Niki.CZ visited it
Monty&Miru visited Mariansky sloup / Marian Column 12/27/2012 Monty&Miru visited it
ToRo61 visited Mariansky sloup / Marian Column 12/03/2012 ToRo61 visited it
davidb11 visited Mariansky sloup / Marian Column 02/26/2012 davidb11 visited it
Alby11 visited Mariansky sloup / Marian Column 02/26/2012 Alby11 visited it
Nemo02 visited Mariansky sloup / Marian Column 12/29/2011 Nemo02 visited it
brzda_z_kanovic visited Mariansky sloup / Marian Column 08/24/2011 brzda_z_kanovic visited it
dj.patyzon visited Mariansky sloup / Marian Column 06/04/2011 dj.patyzon visited it
polerok visited Mariansky sloup / Marian Column 02/01/2011 polerok visited it
RaďousCZ visited Mariansky sloup / Marian Column 12/18/2010 RaďousCZ visited it

View all visits/logs