New Castle Stairs / Nove Zamecke Schody, Prague, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Regular Member Dáin & Olík
N 50° 05.363 E 014° 23.992
33U E 457070 N 5548741
Quick Description: Long stairway to the Prague Castle.
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 6/8/2009 7:17:33 AM
Waymark Code: WM6HZA
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 184

Long Description:
[EN] New Castle Stairs connects Thunovska street and Hradcany square. Length is about 160 meters, steps - 220. In this location stairs were from the 13th century. Paradox is that New Castle Stairs are older than Old Castle Stairs (the second stairway to the castle).

[CZ] Zámecké schody spojují Hradcanské námestí s Thunovskou ulicí. Merí cca 160 m. Název je odvozen od jejich významu, vedou k Pražskému hradu, k zámku. Schody v techto místech byly již ve 13. století. Podle dochovaných pramenu z roku 1278 zde vedla podél i cesta, která byla pro svou príkrost nazývána Strmá cesta, ve 14. století pak Stupne. Od roku 1829 se užíval název Nové zámecké schody. To proto, aby se odlišily od Starých zámeckých schodu. Paradoxní bylo, že Nové zámecké schody jsou starší než Staré zámecké schody. Soucasný název Zámecké schody je používán oficiálne od roku 1870. Soucasná podoba Zámeckých schodu pochází z let 1670 – 1674 a z let 1970 – 1972, kdy byly rekonstruovány. V soucasné dobe slouží predevším turistum jako jedna z kouzelných prístupových komunikací na Pražský hrad.
number of stairs (minimum 60): 220.00

stair landing (check if yes): yes

Visit Instructions:
To log your visit, add also photo of stairs and yourself (or your GPS).
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Outdoor Stairways
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point