Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member kladina
N 49° 22.032 E 014° 30.854
33U E 464731 N 5468390
Quick Description: Chain bridge Stadlec in Tabor Czech republic chain suspension bridge, the national technical monument
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 5/20/2009 10:56:14 PM
Waymark Code: WM6E9B
Published By: Groundspeak Regular Member GEO*Trailblazer 1
Views: 127

Long Description:
Chain bridge Stadlec is one of the last chain bridge in Central Europe. This is an important historical monument.
In 1848 according to plans and Gassner and Schnircha was built in Podolsko chain bridge. Metal parts of the bridge have been prepared from svárkového iron produced in the iron count in Chlum in Trebon. Chain Bridge is served where over a hundred years (1848 - 1960). Since 1942 over this bridge has stood ferroconcrete Podolsky bridge. In 1959 the chain bridge in Podolsko technical declared national monument. The disassembly of the chain bridge, it was decided with a view to increasing the level of Orlik Dam, which flooded most. After brought in the most composed Podolsko. After ten years, has been moved to a new place. The new location for rebuilding the original bridge was finally selected Lužnice River, near the village Stádlec (about 2 km from Oparany on the road from Tábor to Písek). Reconstruction of the bridge was associated with great difficulty (illegible marking blocks, the lack of metal parts ...). Most were driven by re-commissioning in 1974.

The bridge from the village Stádlec serpentine asphalt road after the close. Weight of vehicles on the bridge is limited to 1.5 tonnes.

Most measured 90 m, width is 8 meters.

The basic supporting structure bridge represent four chains, on each side of the bridge arranged in pairs. In these pairs are above the other chains. Chains are stored in the pylon, the gates of the bridge, on the sliding bearings.

Stádlec – visutý retezový most, národní technická památka
V Podolsku na rece Vltave prestal místní prívoz stacit narustající doprave. Proto byl v roce 1848 podle plánu Gassnera a Schnircha na tomto míste postaven retezový most. Kovové cásti mostu byly sestaveny ze svárkového železa, vyrobeného v železárnách hrabete Stadiona v Chlumu u Trebone. Retezový most zde sloužil kde pres sto let (1848 – 1960). Od roku 1942 nad tímto mostem již stál železobetonový Podolský most. V roce 1959 byl retezový most v Podolsku prohlášen národní technickou památkou. O rozebrání retezového mostu bylo rozhodnuto s ohledem na stoupající hladinu Orlické prehradní nádrže, která by most zaplavila. Po snesení byl most složen v Podolsku. Až a po deseti letech byl premísten na nové místo. Jako nová lokalita k znovuvybudování puvodního mostu byla nakonec vybrána reka Lužnice, nedaleko obce Stádlec (asi 2 km od Oparan na silnici z Tábora do Písku). Rekonstrukce mostu byla spojena s velkými obtížemi (necitelné oznacení kvádru, chybející kovové cásti…). Most byl dán znovu do provozu v roce 1974.

K mostu se od obce Stádlec sjíždí serpentinami po úzké asfaltové silnicce. Hmotnost vozidel je na moste je omezena na 1,5 tuny.

Most merí 90 m, šíri má 8m.

Základní nosnou konstrukci mostu predstavují ctyri retezy, na každé strane mostu usporádané do dvojic. V techto dvojicích jsou retezy nad sebou. Retezy jsou uloženy v pylonech, branách mostu, na kluzných ložiscích. Konce retezu jsou kotveny do cepu, uložených v obezdených kotevních deskách.
Length of bridge: 90 m

Height of bridge: 8 m

What type of traffic does this bridge support?: motor vehicles

What kind of gap does this bridge cross?:
river Luznice


Date constructed: 1848, in Stadlec 1974

Is the bridge still in service for its original purpose?: yes

Name of road or trail the bridge services: road Tabor - Pisek

Location:
Tabor


Visit Instructions:
Please submit a photo(s) taken by you of your visit to the location (non-copyrighted photos only). GPS photos are also accepted with the location in the background, and old vacation photos are accepted. If you are not able to provide a photo, then please describe your visit or give a story about the visit. If the bridge location prevents you from taking a safe photograph, then please do not stop to take the photo. Safety is more important.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Arch Bridges
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
DrakMrak visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 10/17/2017 DrakMrak visited it
castorka visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 5/20/2017 castorka visited it
ToRo61 visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 4/12/2015 ToRo61 visited it
alreadyhere visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 10/27/2014 alreadyhere visited it
lukas.ul visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 10/20/2012 lukas.ul visited it
dubex visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 3/23/2012 dubex visited it
jardako visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 12/1/2010 jardako visited it
Vavry visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 8/23/2010 Vavry visited it
Kleine welp visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 8/11/2010 Kleine welp visited it
Waupe visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 5/22/2010 Waupe visited it
TOMSTAR66 visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 6/30/2009 TOMSTAR66 visited it
pavlikVB visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 5/29/2009 pavlikVB visited it
pikomuf visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 9/24/2007 pikomuf visited it
lapiduch visited Chain bridge Stadlec / Retezový most Stadlec, CZ 7/31/2005 lapiduch visited it

View all visits/logs