Hercules - De Veenhoop
Posted by: Groundspeak Premium Member haxepaxe
N 53° 06.141 E 005° 58.250
31U E 698877 N 5887781
Quick Description: The Hercules is located on the Butendiken in De Veenhoop
Location: Friesland, Netherlands
Date Posted: 7/5/2008 10:58:30 AM
Waymark Code: WM448Y
Published By: Groundspeak Premium Member montythemule
Views: 52

Long Description:
The Hercules is a windmill on the type windmotor, also known American named windmotor. The diameter of the rotor is 11 meter.

in Dutch:
Geschiedenis
De molen is van het type Herkules en is op de huidige locatie in 2001 gebouwd.
De molen is van het merk Hercules Metallicus en is rond 1921 naast Hotel-Restaurant le Sicht gebouwd ten behoeve van de bemaling van de 391 ha grote polder van het waterschap De Hoge Warren. De windmotor is geleverd door de handelsmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen te Rotterdam en is vervaardigd in de Deutsche Windturbinen Werke te Dresden en heeft tot 1962 alleen voor het waterbeheer gezorgd. De familie Sonderman kocht in 1963 de molen om deze voor volgende generaties te bewaren.
Omdat de molen in de loop van de tijd steeds meer gebreken vertoonde, werd hij in 1996 preventief gesloopt, nog steeds met de bedoeling om die op de oude plek ooit weer eens op te bouwen. Toen dat op korte termijn niet bleek te kunnen, heeft de heer Sonderman de molen voor het symbolische bedrag van fl 1,00 verkocht aan de heer Veenstra uit Opeinde, met de voorwaarde, dat deze voor restauratie zou moeten zorgdragen. Dat bleek echter financieel ook niet haalbaar en via bemiddeling van de gemeente Smallingerland is de molen op 3 april 2000 weer voor het symbolische bedrag van fl.1,00 overgedragen aan de Stichting It Damshûs, Openlucht Laagveenderijmuseum.
De molen kreeg na herstel in 2001 in het natuurontwikkelingsproject Petgatten De Feanhoop van It Fryske Gea weer een bemalingsfunctie. Hij bemaalt nu de Groote Veenpolder. Hij staat aan de zuidkant van de Binnenringvaart en maalt daarop uit.
Date of Manufacture: 1/1/1921

Purpose: Milling

Is This Windmill Functional?: Yes!

Windmill Farm: no

Cost: 0.00 (listed in local currency)

Museum on Site: no

Open to the public: Not Listed

Visit Instructions:
When logging a VISIT to a windmill that has been Waymarked, please take a a photograph of the Windmill and provide a summary of your visit. In this way we can track changes to the mills over the years
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Windmills
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
de trije susters visited Hercules - De Veenhoop 7/21/2016 de trije susters visited it
dreamhummie visited Hercules - De Veenhoop 5/26/2016 dreamhummie visited it

View all visits/logs