This waymark has been archived.
0 km-sten/0 km stone - Viborg, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Q10
N 56° 27.054 E 009° 24.585
32V E 525256 N 6256340
0 km-stenen angiver stedet, hvorfra afstande til Viborg måles./0 km-stone mark the place to measure distance from Viborg.
Waymark Code: WM2QXY
Location: Denmark
Date Posted: 12/10/2007
Views: 163

Dansk

0 km-stenen, Nytorv, Viborg
I Danmark blev de gamle længdemål med mil, alen og fod afløst af km, m og cm ved Lov af 4. maj 1907. I den forbindelse skulle hoved- og landevejenes milesten erstattes med kilometersten. Ved opmålingen af hoved- og landevejene blev det besluttet, at målingernes udgangspunkt - de såkaldte 0 km-sten - skulle ligge et centralt sted i en by, fx på et torv som her i Viborg. Læs mere om de danske 0 km-sten her: Det vejhistoriske hjørne.

Selve stenen er en flot granitsten. Ikke mange kender til dens eksistens.

Militærmusik på Nytorv omkring år 1905. I midten ses Stiftamtmandsgården (fra 1758) med den fint svungne frontspids. Bygningen helt til højre huser Viborg Turistinformation.

English

0 km-stone, Nytorv, Viborg
In May 1907 the old standard for measuring in Denmark was changed by law. Km, m and cm was the new standard in the whole of Denmark for measuring length. All milestones in the country had to be changed for new ones. At the same time every city in Denmark had to specify exactly from where distance should be measured. This brought in the stones called "0 km". In Viborg you can find this old stone right in the middle of Nytorv (market place).

The stone itself is a beautiful granite stone. Not many know of its existence.

Condition: Immaculate

Material: Stone

Inscription:
0 km


Name of road: Nytorv

Date placed: Not listed

Visit Instructions:
Tell us about your visit. Please supply a couple of photographs. Do you know any historical information about this milestone?
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Milestones
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
pstidsen visited 0 km-sten/0 km stone - Viborg, Denmark 07/28/2013 pstidsen visited it
familiennielsen visited 0 km-sten/0 km stone - Viborg, Denmark 12/30/2012 familiennielsen visited it
Pudsemand og kone visited 0 km-sten/0 km stone - Viborg, Denmark 12/30/2012 Pudsemand og kone visited it
bogomips visited 0 km-sten/0 km stone - Viborg, Denmark 12/30/2011 bogomips visited it
T. Omalley visited 0 km-sten/0 km stone - Viborg, Denmark 02/27/2011 T. Omalley visited it
Mia&Jesper visited 0 km-sten/0 km stone - Viborg, Denmark 01/29/2010 Mia&Jesper visited it
vang-art visited 0 km-sten/0 km stone - Viborg, Denmark 02/21/2008 vang-art visited it

View all visits/logs