Gedenkteken voor de gevallenen voor Vrede, Vrijheid en Democratie - Kockengen - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 52° 08.885 E 004° 56.876
31U E 633278 N 5779297
Quick Description: Gedenkteken voor de gevallenen voor Vrede, Vrijheid en Democratie aan de kerk
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 10/24/2022 10:35:07 AM
Waymark Code: WM16XFF
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 0

Long Description:
HET MONUMENT
Vorm en materiaal
Het ‘Gedenkteken voor de Gevallenen voor Vrede, Vrijheid en Democratie’ in Kockengen (gemeente Stichtse Vecht) bestaat uit een bronzen beeld en een glasplaat. De sculptuur is een wereldbol met drie vredesduiven, die gedragen wordt door uit puin oprijzende handen. Het gedenkteken is 1 meter 20 hoog, 60 centimeter breed en 20 centimeter diep.

Tekst
De glasplaat vermeldt de namen van vijf oorlogsslachtoffers.

Symboliek
Volgens ontwerpster Gerthy Baars symboliseert het kunstwerk door middel van puin en drie onderling geketende lavabasaltzuilen een oprijzen uit chaos en onvrijheid naar een vreedzame wereld die op (sterke) handen gedragen wordt en waarop vredesduiven neerstrijken.

DE GESCHIEDENIS
Het ‘Gedenkteken voor de Gevallenen voor Vrede, Vrijheid en Democratie’ in Kockengen (gemeente Stichtse Vecht) is een algemeen gedenkteken dat betrekking heeft op de historische periode die voor Nederland in 1940 begon, maar tot ver in de toekomst doorloopt. Het gedenkteken benadrukt de nooit eindigende inspanningen die nodig zijn voor het behoud van vrede, vrijheid en democratie.

Met de glasplaat worden vijf oorlogsslachtoffers in herinnering gebracht.

De namen van de vijf slachtoffers luiden:

– H. Brunt, 14-11-1919, verzetsman, 5-5-1945, Kockengen.
– C. Gootjes, 28-3-1904, verzetsman, 28-3-1945, Melk (Mauthausen).
– M. Oosterom, 30-11-1924, militair, 30-9-1947, Ned. Oost-Indië.
– J. Swaanswijk, 16-1-1920, verzetsman, 3-4-1945, kamp Amersfoort.
– G. Ch. Whittaker, 23-1-1921, Britse oorlogsvlieger, 27-4-1943, Portengen.

Onthulling
Het monument is onthuld op 3 mei 2000 door de burgemeester van Breukelen, de heer W.F.E. baron van der Felz, samen met kunstenares Gerthy Baars. Het monument is een kleine replica van het bronzen beeld in het Tinus de Witplantsoen te Breukelen. De Historische Kring Breukelen (HKB) is eigenaar van twee gedenktekens.
bron (visit link)
----------------------------

THE MONUMENT
Form and material
The 'Memorial to the Fallen for Peace, Freedom and Democracy' in Kockengen (municipality of Stichtse Vecht) consists of a bronze sculpture and a glass plate. The sculpture is a globe with three doves of peace, carried by hands rising from rubble. The memorial is 1 metre 20 high, 60 centimetres wide and 20 centimetres deep.

Text
The glass plate inscribes the names of five war victims.

Symbolism
According to designer Gerthy Baars, by means of rubble and three lava basalt columns chained together, the work of art symbolises a rise from chaos and unfreedom to a peaceful world carried on (strong) hands, on which doves of peace perch.

HISTORY
The 'Memorial to the Fallen for Peace, Freedom and Democracy' in Kockengen (municipality of Stichtse Vecht) is a general memorial covering the historical period that began for the Netherlands in 1940, but continues far into the future. The memorial emphasises the never-ending efforts needed to preserve peace, freedom and democracy.

The glass plaque commemorates five war victims.

The names of the five victims are:

- H. Brunt, 14-11-1919, resistance fighter, 5-5-1945, Kockengen.
- C. Gootjes, 28-3-1904, resistance fighter, 28-3-1945, Melk (Mauthausen).
- M. Oosterom, 30-11-1924, soldier, 30-9-1947, Ned. East Indies.
- J. Swaanswijk, 16-1-1920, resistance fighter, 3-4-1945, Camp Amersfoort.
- G. Ch. Whittaker, 23-1-1921, British war pilot, 27-4-1943, Portengen.

Unveiling
The monument was unveiled on 3 May 2000 by the mayor of Breukelen, Mr W.F.E. baron van der Felz, together with artist Gerthy Baars. The monument is a small replica of the bronze statue in the Tinus de Witplantsoen in Breukelen. The Historic Circle Breukelen (HKB) owns two memorials.
source (visit link)

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Property Permission: Public

Commemoration: de verzetshelden

Date of Dedication: Not listed

Access instructions: Not listed

Access times: Not listed

Website for Waymark: Not listed

Location of waymark: Not listed

Visit Instructions:
Include a photo containing, at minimum, the monument and your GPSr. We'd prefer a photo containing YOU at the monument, but we understand that some people are camera-shy.
Also include a bit about your visit here.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Memorials / Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Andre 61 visited Gedenkteken voor de  gevallenen voor Vrede, Vrijheid en Democratie - Kockengen - NL 10/30/2022 Andre 61 visited it