De Stadsomroeper - Woerden - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 52° 05.268 E 004° 52.965
31U E 628993 N 5772476
De Stadsomroeper bij het oude gemeentehuis in Woerden
Waymark Code: WM16GWR
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 07/31/2022
Published By:Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 0

Beeldje van de stadsomroeper. Het beeldje stond sinds 1963 in de hal van het voormalige stadhuis aan de Westdam. In 1994 verhuisde het naar het nieuwe stadhuis aan de Blekerijlaan. Na de renovatie daarvan in 2017-2019 was daar geen plaats meer. Op 17 juli 2019 is het teruggeplaatst bij het oude stadhuis, maar nu in de tuin waar het voor iedereen zichtbaar is. Tevens is dat de plaats waar vroeger de stadsomroeper van Woerden zijn berichten aan de inwoners meedeelde

De Stadsomroeper slaat met een houten stok tegen een ijzeren pan.
Het was vroeger een manier om de bevolking te laten weten
dat er een mededeling gedaan ging worden. Het nieuws was
meestal afkomstig van het stadsbestuur of de plaatselijke winkeluers.
Bekend is de mededeling "Vlees in de centrale slachtplaats.
Zeg het voort, zeg het voort".

De Stadsomroeper is bij de uitbreiding van het stadhuis in 1963
door de Nutsspaarbank geschonken aan de gemeente Woerden

QR code voor eht beeld (visit link)

bron (visit link)
---------------------

Statue of the city announcer. The statue had stood in the hall of the former town hall on the Westdam since 1963. In 1994, it moved to the new city hall on the Blekerijlaan. After its renovation in 2017-2019, there was no more room there. On 17 July 2019, it was returned to the old town hall, but now in the garden where it is visible to everyone. This is also the place where Woerden's town crier used to announce his messages to the inhabitants.

The town crier beats an iron pan with a wooden stick.
It used to be a way of letting the population know that an announcement was
that an announcement was about to be made. The news was
usually came from the town council or the local shopkeepers.
The announcement "Meat in the central abattoir.
Spread the word, spread the word".

The City Recorder was donated by the Nutsspaarbank during the expansion of the City Hall in 1963.
by the Nutsspaarbank to the municipality of Woerden.

QR code for the image (visit link)

source (visit link)
Name or use 'Unknown' if not known: onbekend

Figure Type: Human

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Marian Gobius

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 1-1-1963

Materials used: Brons, Gewassen beton

Location: oude gemeentehuis

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Andre 61 visited De Stadsomroeper - Woerden - NL 07/31/2022 Andre 61 visited it