Automatic Cyclist Counter - R1 - Naramowicka / Serbska - Poznan, Poland
Posted by: Groundspeak Premium Member sernikk
N 52° 25.957 E 016° 56.771
33U E 632308 N 5810938
Quick Description: Automatic Cyclist Counter located next to a bike path (R1) on Naramowicka Street
Location: Wielkopolskie, Poland
Date Posted: 7/3/2022 1:54:49 PM
Waymark Code: WM16CYF
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 1

Long Description:

Przy nowej Trasie Naramowickiej (R1), wzdłuż ulicy, niedaleko skrzyżowania z ulicą Serbską, umieszczono licznik rowerowy zbierający dane o przejazdach rowerzystów. Należy on do Urzędu Miasta Poznania i służy do pomiarów intensywności ruchu rowerowego. Takich liczników jest w mieście więcej.

Licznik umieszczony jest na pionowym kolumnowym drogowskazie i zawiera dwa segmenty:
1) Liczba przejazdów danego dnia (24h)
2) Liczba przejazdów w ciągu bieżącego roku (365d)


On the new Naramowicka Route (R1), a bicycle counter collecting data on cyclists' travels has been placed along the street, near the intersection with Serbskaya Street. It belongs to the Poznań City Hall and is used to measure the intensity of bicycle traffic. There are more such counters in the city.

The counter is placed on a vertical column signpost and contains two segments:
1) The number of rides of the current day (24h)
2) The number of rides during the current year (365d)

Date of Your Photos: 7/3/2022

Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Post a closeup photo of the display or include the numbers of the display in the Comment field of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Counting and Measuring Displays
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.