Carillon Stadhuis Schoonhoven - Schoonhoven, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Becktracker
N 51° 56.716 E 004° 51.133
31U E 627305 N 5756571
The carillon in the tower of the former city hall of Schoonhoven has 50 bells
Waymark Code: WM165XB
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 05/13/2022
Published By:Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 5

NL Van bron
Het stadhuis van Schoonhoven is een stadhuis gelegen aan de 'Haven' in het centrum van de stad Schoonhoven, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het stadhuis bezit een 50 klokken tellend carillon. Het oorspronkelijk in gotische stijl uitgevoerde gebouw dateert uit de 15e eeuw maar werd tijdens restauraties in 1776 en 1927 sterk gewijzigd, waardoor van het oorspronkelijke karakter weinig over is.

Het stadhuis van Schoonhoven is nu in gebruik als trouwlocatie. Nu maakt Schoonhoven deel uit van de gemeente Krimpenerwaard en het gemeentehuis daarvan staat in Stolwijk.

Van bron
Schoonhoven is een stad in de gemeente Krimpenerwaard in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Tot 2015 was het een zelfstandige gemeente. De plaats Schoonhoven is ontstaan langs de rivier de Zevender, waarvan de loop nog herkenbaar is in de Lange Weistraat. Er bevond zich een kasteel ter hoogte van het huidige Springerpark. Schoonhoven werd in 1247 voor het eerst genoemd als Sconhouen. In 1280 kreeg Schoonhoven stadsrechten. Al in de 17de eeuw waren er bekende zilversmeden. Schoonhoven heeft een internationale Zilverschool. De stad staat dan ook bekend als de Zilverstad.
ENG From source
The city hall of Schoonhoven is a city hall located on the 'Haven' in the center of the city of Schoonhoven, in the Dutch province of South Holland. The town hall has a 50-bell carillon. The building, originally in Gothic style, dates from the 15th century, but was extensively modified during restorations in 1776 and 1927, leaving little of its original character.

Schoonhoven's town hall is now used as a wedding venue. Schoonhoven is now part of the Krimpenerwaard municipality and its town hall is in Stolwijk.

Van bron
Schoonhoven is a city in the municipality of Krimpenerwaard in the Dutch province of South Holland. Until 2015 it was an independent municipality. The place Schoonhoven originated along the river Zevender, the course of which is still recognizable in the Lange Weistraat. There was a castle near the current Springer Park. Schoonhoven was first mentioned as Sconhouen in 1247. Schoonhoven received city rights in 1280. As early as the 17th century there were well-known silversmiths. Schoonhoven has an international Silver School. The city is therefore known as the Silver City.
Location:
Haven 37
Schoonhoven, Zuid-Holland the Netherlands


Who controls the carillon?: city of Schoonhoven

Number of bells: 50

Year of construction: 01/01/1775

Structure: tower of the city hall of Schoonhoven

Location web page: [Web Link]

Schedule of regular public performances: Not listed

Visit Instructions:
An original photograph of the carillon is required. One of you and your crew doing your very best imitation of Quasimodo and/or Esmeralda will be most appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Carillon
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Becktracker visited Carillon Stadhuis Schoonhoven - Schoonhoven, the Netherlands 08/20/2022 Becktracker visited it