Modelvliegveld Ginkelse Heide - Ede, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 52° 01.746 E 005° 43.687
31U E 687148 N 5767788
Model vliegveld op een militair oefenterrein op de Ginkelse heide.
Waymark Code: WM15XKZ
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 03/18/2022
Published By:Groundspeak Premium Member kJfishman
Views: 5

Het vliegveld waar de leden van de ELC (Edese Luchtvaart Club) gebruik van maken, is in beheer van de VEM. De VEM, als overkoepelende stichting, draagt zorg voor de regelgeving en het onderhoud van het modelvliegveld. Aan de VEM zijn aangesloten de ELC en de VZG (Vliegclub Zuid Ginkel).

Het veld ligt op een militair oefenterrein en is daarmee niet altijd beschikbaar voor de leden. Alleen als er geen oefeningen zijn en dus specifiek toestemming verleend is (na aanvraag), mogen wij gebruik maken van dit veld. Wij mogen dan ook alleen gedurende de dag uren gebruik maken van dit veld en nacht vliegen is dus absoluut verboden.

Leden mogen op dit veld gebruik maken van alle mogelijke typen modelvliegtuigen. Bijv.: zweef, elektro, brandstof en zelfs jet (brandstof turbine) aangedreven modellen en natuurlijk ook helikopters en drones. Wel moeten alle modellen voldoen aan de geldende geluidsnormen. Voor de brandstof turbine (jet) vliegtuigen is er een extra afspraak omtrent brandveiligheid, die mogen alleen vliegen als er sprake is van veiligheidscode GROEN (laag risico) op de Veluwe. Zie hier de actuele brandveiligheidscode.

Het veld is ca. 130 x 130 m. Het ligt midden op de Ginkelse Heide en is te voet te bereiken.

Het bevindt zich op nog geen 10 minuten lopen vanaf ‘De Schaapskooi’, gelegen aan de N224 (de oude Rijksweg van Arnhem naar Ede).

De parkeerplaats is uitsluitend voor leden bereikbaar die in bezit zijn van een geldige toegangssticker.

Bezoekers zijn welkom, maar moeten de auto parkeren bij ‘De Schaapskooi’ en kunnen lopend het veld bereiken.

Website Vliegclub Zuid Ginkel:
(visit link)
website Edense luchtvaart club
(visit link)

Eng
The airport used by the members of the ELC (Edese Luchtvaart Club) is managed by the VEM. The VEM, as the umbrella foundation, is responsible for the regulations and maintenance of the model airport. The ELC and the VZG (Vliegclub Zuid Ginkel) are affiliated to the VEM.

The field is located on a military training ground and is therefore not always available to members. We are only allowed to use this field if there are no exercises and therefore specific permission has been granted (after request). We are therefore only allowed to use this field during the day and flying at night is absolutely prohibited.

Members may use all types of model aircraft on this field. Eg: hover, electric, fuel and even jet (fuel turbine) powered models and of course also helicopters and drones. However, all models must comply with the applicable noise standards. There is an extra agreement regarding fire safety for fuel turbine (jet) aircraft, which are only allowed to fly if there is a safety code GREEN (low risk) on the Veluwe. See the current fire safety code here.

The field is approximately 130 x 130 m. It is located in the middle of the Ginkelse Heide and can be reached on foot.

It is less than a 10-minute walk from 'De Schaapskooi', located on the N224 (the old Rijksweg from Arnhem to Ede).

The parking lot is only accessible to members who are in possession of a valid access sticker.

Visitors are welcome, but must park their car at 'De Schaapskooi' and can reach the field on foot.

Website Flying Club South Ginkel:
(visit link)
Eden Aviation Club website
(visit link)
Club Name: Bij de VEM zijn aangesloten de ELC en de VZG

AMA Club Number: Not listed

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Model Aircraft Fields
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited Modelvliegveld Ginkelse Heide - Ede, NL 01/25/2023 PetjeOp visited it
Becktracker visited Modelvliegveld Ginkelse Heide - Ede, NL 03/21/2022 Becktracker visited it

View all visits/logs