Watcher: Sprayer - Sródka - Poznan, Poland
Posted by: Groundspeak Premium Member sernikk
N 52° 24.671 E 016° 57.203
33U E 632862 N 5808567
Graffiti of a Watcher spraying white paint on the corner of a building
Waymark Code: WM15N6Y
Location: Wielkopolskie, Poland
Date Posted: 01/25/2022
Published By:Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 0

Watcher (inaczej Pan Peryskop), to charakterystyczna jednooka, czarna postać, przedstawiona za pomocą graffiti, która ma skupiać uwagę na róznych interesujących obiektach znajdujących się w jej otoczeniu. Jej twórcą jest street artowiec z Poznania, który przyjął pseudonim japońskiego skoczka narciarskiego – Noriaki Kasai. Watcher pojawił się na ulicach stolicy Wielkopolski ok. 2011 roku. Od tego czasu postać ta bardzo zyskała na popularności i wyewoluowała. Można ją już spotkać nie tylko w Poznaniu lub innych miastach Polski, ale też w wielu europejskich metropoliach takich jak Londyn czy Madryt. Wiele malunków powstało nie tylko dzieki twórcy, ale i jego naśladowcom, którzy zaczęli nanosić Watchera dosłownie wszędzie. Watcher jest obecnie postacią kultową, która choć umieszczana wbrew prawu, ubarwiła wiele miejsc i przyciągnęła uwagę niejednego przechodnia. Sam mam ogromną frajdę gdy mogę go odnaleźć, w często niespodziewanych lokalizacjach :)


Watcher (or Mr. Periscope), is a characteristic one-eyed, black coloured character, presented by means of graffiti, which is supposed to focus attention on various interesting objects in its surroundings. It was created by a street artist from Poznan, who took the pseudonym of a Japanese ski jumper - Noriaki Kasai. Watcher appeared on the streets of the capital of Wielkopolska around 2011. Since then, this character has gained a lot of popularity and evolved. He can already be found not only in Poznan or other Polish cities, but also in many European metropolises such as London and Madrid. Many of these paintings were created not only by the artist, but also by his followers, who started to place Watchers literally everywhere. Nowadays, a Watcher is a cult figure who, although placed against the law, has colored many places and attracted the attention of many passers-by. I personally have a lot of fun while finding him, often in unexpected places :)

Type of Surface: Building

Visit Instructions:
Please provide an image from a perspective not already available on the waymark page.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Graffiti
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.