RD Meetpunt: 219515 - Voorstersluis Vollenhove - Kraggenburg
Posted by: Groundspeak Premium Member dreamhummie
N 52° 40.129 E 005° 55.812
31U E 698125 N 5839460
RD Meetpunt: 219515 - Voorstersluis Vollenhove aan de Kadoelerweg 1 tussen Vollenhove en Kraggenburg.
Waymark Code: WM15KRN
Location: Flevoland, Netherlands
Date Posted: 01/18/2022
Published By:Groundspeak Regular Member Prof. Y. Lupardi
Views: 2

RD Meetpunt: 219515 - Voorstersluis Vollenhove aan de Kadoelerweg 1 tussen Vollenhove en Kraggenburg.

-Grote bronzen bout in de W.muur van het gemaal 'Smeenge'; 1.08 m uit de Z.muur; 1.55 m b.b.g. (Foto)
-Bronzen bout in de N.muur van het gebouwtje ten Z. van de sluiskolk; 2.68 m uit de O.kant; 1.36 m b.b.g.; 3.253 m N.A.P. (1991).

Tevens is onder het meetpunt op het gemaal 'Smeenge' een NAP boutje aangetroffen met de tekst + 254.8 N.A.P waarop volgens mij de punt verkeerd staat in gestanst.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 191,731.00

Y coordinate: 520,288.00

Condition: Perfect

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.