De Zwemmers - Ede, NL
Posted by: Groundspeak Regular Member Heva
N 52° 02.173 E 005° 38.371
31U E 681042 N 5768355
Kunst in Ede: De Zwemmers van Rien Goené
Waymark Code: WM15K0C
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 01/15/2022
Published By:Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 3

Ned
Oorspronkelijk was dit beeld gemaakt voor het oude zwembad. In 2000 werd het verhuisd naar het nieuwe zwembad De Peppel en werd daarbij op de bijna twee meter hoge sokkel geplaatst.

Rien Goené is schilder én beeldhouwer. Hij werkt zowel figuratief als abstract. De Zwemmers is een zeer beweeglijk beeld. Goené heeft twee waterpolospelers afgebeeld waarbij het hem gelukt is de beweging en de dynamiek van het spel uit te beelden. De stijl van Goené is te herkennen aan de eenvoudige en hoekige beeldtaal, waarbij de lijnen toch vloeiend zijn. Hij laat overbodige details weg. Het beeld is na het gieten niet glad bewerkt, maar het brons laat juist de ruwe huid van het oorspronkelijke kleimodel zien.

Eng
Originally this statue was made for the old swimming pool. In 2000 it was moved to the new swimming pool De Peppel and was placed on the almost two meters high pedestal.

Rien Goené is a painter and sculptor. He works both figuratively and abstractly. The Swimmers is a very mobile image. Goené has depicted two water polo players in which he has succeeded in depicting the movement and dynamics of the game. Goené's style can be recognized by the simple and angular visual language, in which the lines are nevertheless fluid. He omits unnecessary details. The sculpture has not been smoothed after casting, but the bronze shows the rough skin of the original clay model.
Name or use 'Unknown' if not known: Statue

Figure Type: Human

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Rien Goené (1929-2013)

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 1972

Materials used: Bronze

Location: Peppelensteeg 17 / Zwembad De Peppel

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.