Birma-Siam & Pakan Baroe spoorwegen monument - Arnhem, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Becktracker
N 51° 59.642 E 005° 56.955
31U E 702472 N 5764481
Monument in Arnhem for the soldiers and civilians who died building the Birma-Siam and Pakan Baroe railways in WWII
Waymark Code: WM15F51
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 12/25/2021
Published By:Groundspeak Premium Member ištván
Views: 1

NL Van bron
Het Monument Birma-Siam & Pakan Baroe Spoorwegen is een gedenkteken op het landgoed Bronbeek bij Arnhem. Het eert de krijgsgevangenen en dwangarbeiders die in de Tweede Wereldoorlog in Japanse gevangenschap zijn omgekomen bij de aanleg in 1942-1943 van de Birma-spoorweg tussen Birma en Thailand (destijds Siam) en bij de aanleg in 1943-1945 van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra.

Het monument bestaat uit een aantal onderdelen en is in fasen ontstaan. Toen het op 24 juni 1989 door Prins Bernhard werd onthuld, bestond het uit drie replica's van pagoden, die samen met een plaquette een gedenkteken vormden voor de slachtoffers van de Birma-spoorweg. De pagoden verwijzen naar de Drie Pagoden-pas tussen Birma en Thailand, waar de Birma-spoorlijn de grens tussen beide landen overstak.

In 2002 werd de plaquette vernieuwd, en in 2003 werden de pagoden vervangen door meer realistische weergaven van de echte pagoden op de pas. Op 20 augustus 2005 werd achter het monument een herinneringsmuur onthuld met daarop de namen van alle krijgsgevangenen van het KNIL die bij de aanleg van de Birma-spoorlijn waren omgekomen.

Bij de herdenking op 26 augustus 2006 werd een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Pakan Baroe-spoorweg.

Op 29 augustus 2015, zeventig jaar na de bevrijding van Nederlands-Indië, werd een namenmonument onthuld met de namen van 519 Nederlanders die bij de aanleg zijn omgekomen. Het bestaat uit twee korte stukken spoorweg, die links en rechts van de pagoden liggen. Elk stuk heeft vijf dwarsliggers, waarop de plaquettes met namen zijn bevestigd. Op de eerste dwarsligger staat :
Zij kwamen niet terug van de
Pakan Baroe Spoorweg op Sumatra
maart 1943 – augustus 1945

ENG From source
The Monument Burma-Siam & Pakan Baroe Railways is a memorial on the Bronbeek estate near Arnhem. It honors the prisoners of war and forced laborers who died in Japanese captivity during World War II in the 1942-1943 construction of the Burma Railway between Burma and Thailand (then Siam) and in the 1943-1945 construction of the Pakan Baroe Railway on Sumatra.

The monument consists of a number of parts and was created in phases. When unveiled by Prince Bernhard on June 24, 1989, it consisted of three replicas of pagodas, which, along with a plaque, formed a memorial to the victims of the Burma Railway. The pagodas refer to the Three Pagoden pass between Burma and Thailand, where the Burma Railway crossed the border between the two countries.

In 2002 the plaque was renewed, and in 2003 the pagodas were replaced with more realistic representations of the real pagodas on the pass. On 20 August 2005, a memorial wall was unveiled behind the monument with the names of all KNIL prisoners of war who had died during the construction of the Burma railway.

At the commemoration on August 26, 2006, a plaque commemorating all the victims of the Pakan Baroe Railway was unveiled.

On August 29, 2015, seventy years after the liberation of the Dutch East Indies, a monument with the names of 519 Dutch people who died during the construction was unveiled. It consists of two short stretches of railway, which lie to the left and right of the pagodas. Each piece has five sleepers, on which the plaques with names are attached. On the first sleeper it says:
They did not return from the
Pakan Baroe Railway in Sumatra
March 1943 – August 1945
Date of Dedication: 06/24/1989

Property Permission: Public

Access instructions: left in the park after the entrance

Website for Waymark: [Web Link]

Location of waymark:
Landgoed Bronbeek
Verlperweg
Arnhem, Gelderland the Netherlands


Commemoration: the deceased of the 'deadly railways' in East Asia during WWII

Access times: Not listed

Visit Instructions:
Include a photo containing, at minimum, the monument and your GPSr. We'd prefer a photo containing YOU at the monument, but we understand that some people are camera-shy.
Also include a bit about your visit here.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Memorials / Monuments
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited Birma-Siam & Pakan Baroe spoorwegen monument - Arnhem, NL 03/22/2022 PetjeOp visited it
Becktracker visited Birma-Siam & Pakan Baroe spoorwegen monument - Arnhem, NL 10/13/2021 Becktracker visited it

View all visits/logs