Oorlogsmonument - Boskoop (NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Theodd1
N 52° 04.474 E 004° 39.408
31U E 613547 N 5770626
[NL] Dit monument herdenkt de inwoners van Boskoop die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. [EN] This memorial commemorates the residents of Boskoop who died in the Second World War.
Waymark Code: WM15E4K
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 12/18/2021
Published By:Groundspeak Premium Member ištván
Views: 5

[NL]

Vorm en materiaal
Het oorlogsmonument in Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn) is een zuil van hardsteen, waarop het V-teken is aangebracht. Op de zuil zijn zijplaten (Serpentino Classico) met een zilverkleurige tekst bevestigd. De zuil is geplaatst op vier segmenten van Franse kalksteen (Vaurion) en op vloerplaten van Alta Kwartsiet. Het gedenkteken is 3 meter hoog, 3 meter 25 breed en 40 centimeter diep.

Tekst
De tekst op de voorzijde van de zuil luidt:

‘ZIJ STIERVEN VOOR ONS
1940 – 1945'.

Op de linkerkolom staan de namen van Boskoopse militairen die op 10 mei 1940 zijn gesneuveld:

‘K.A. VAN EEUWEN
K.W. VAN GELDEREN
K.W. HOOGENDOORN
D.J. JONGENBURGER
J. NIEUWERF
K. VERWEIJ
J. VAN DER WOLF’.

Op de rechterkolom staan de namen van omgekomen Boskoopse verzetsmensen:

‘M. ERKELENS
A. VAN DAAL
W. GLOUDEMANS
H.C. DE GROOT
J. STOLKER
G.A. VAN HELDEN
S.J. DRIESPRONG’.

Restauratie
In 1979 is het monument gerestaureerd. Oorspronkelijk was de zuil van Franse kalksteen (Vaurion). Door weersinvloeden is deze zachte steensoort aangetast, reden waarom bij de restauratie is gekozen voor een hardere steensoort. Op de zuil zijn twee nieuwe zijplaten aangebracht. Ook is het halfronde basement vervangen door vier segmenten Vaurion en vloerplaten.

Wijziging
In 2002 is een plaquette aan de voorzijde van het monument toegevoegd, ter gedachtenis aan vijf militairen die in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld.

De tekst op de plaquette luidt:

‘ZIJ BLEVEN ACHTER
J. STOLKER PADANG † 30-11-1946
G.B. FIANEN PALEMBANG † 04-04-1948
A. DE ROOIJ DJOKJAKARTA † 29-12-1948
D. DE BRUIJN DJOMBANG † 07-02-1949
L. VAN WILGEN KEBOEMEN † 01-03-1949.’

Symboliek
Het V-teken is een symbool van de overwinning (‘victory’) op de bezetter.

DE GESCHIEDENIS
Het oorlogsmonument in Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn) is opgericht ter nagedachtenis aan twaalf militairen en zeven verzetsmensen (allen afkomstig uit Boskoop) die tijdens de bezetting en in de strijd in in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de negentien slachtoffers luiden: D. de Bruijn, A. v. Daal, S.J. Driesprong, K.A. v. Eeuwen, M. Erkelens, G.B. Fianen, K.W. v. Gelderen, W. Gloudemans, H.C. de Groot, G.A. v. Helden, K.W. Hoogendoorn, D.J. Jongenburger, J. Nieuwerf, A. de Rooij, J. Stolker, J. Stolker, K. Verweij, L. v. Wilgen en J. v.d. Wolf.

Onthulling
Het monument is onthuld op 4 september 1948 door Maarten Splinter. Op 31 augustus 2002 is de plaquette voor de vijf in het voormalige Nederlands-Indië gesneuvelde militairen onthuld door burgemeester C. Rijsdijk en nabestaande de heer A.P. Fianen.

Locatie
Het monument is geplaatst op het Raadhuisplein in Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn).

Bron: Nationaal Comité 4 en 5 Mei (visit link)

[EN]

Shape and material
The war memorial in Boskoop (municipality of Alphen aan den Rijn) is a column of bluestone, on which the V-sign is applied. Side plates (Serpentino Classico) with a silver-coloured text are attached to the column. The column is placed on four segments of French limestone (Vaurion) and on floor slabs of Alta Quartzite. The memorial is 3 meters high, 3 meters 25 wide and 40 centimeters deep.

Text
The text on the front of the column reads:

‘THEY DIED FOR US
1940 – 1945'.

On the left column are the names of Boskoop soldiers who fell on May 10, 1940:

"K.A. OF CENTURIES
K.W. OF MONEY
K.W. HOOGENDOORN
D.J. BOYBURGER
J. NEWRF
K. VERWEIJ
J. VAN DER WOLF'.

On the right column are the names of killed Boskoop resistance members:

"Mr. ERKELENS
A. VAN DAAL
W. GLOUDEMANS
H.C. THE BIG
J. STOLKER
G.A. OF HEROES
S.J. DREEPLEP'.

Restoration
The monument was restored in 1979. Originally the column was made of French limestone (Vaurion). This soft type of stone has been affected by weather influences, which is why a harder stone type was chosen during the restoration. Two new side plates have been fitted to the column. The semicircular basement has also been replaced by four Vaurion segments and floor slabs.

Change
In 2002 a plaque was added to the front of the monument, in memory of five soldiers who fell in the former Dutch East Indies.

The text on the plaque reads:

"THEY REMAIN BEHIND"
J. STOLKER PADANG † 30-11-1946
GB FIANEN PALEMBANG † 04-04-1948
A. DE ROOIJ DJOKJAKARTA † 29-12-1948
D. THE BROWN DJOMBANG † 07-02-1949
L. VAN WILGEN KEBOEMEN † 01-03-1949.’

Symbolism
The V-sign is a symbol of victory ('victory') over the occupier.

THE HISTORY
The war memorial in Boskoop (municipality of Alphen aan den Rijn) was erected in memory of twelve soldiers and seven members of the resistance (all from Boskoop) who were killed during the occupation and during the battle in the former Dutch East Indies.

The names of the nineteen victims are: D. de Bruijn, A. v. Daal, S.J. Driesprong, K.A. v. Centuries, M. Erkelens, G.B. Fians, K.W. v. Gelderen, W. Gloudemans, H.C. de Groot, G. A. v. Helden, K.W. Hoogendoorn, D.J. Jongenburger, J. Nieuwerf, A. de Rooij, J. Stolker, J. Stolker, K. Verweij, L. v. Wilgen and J. v.d. Wolf.

unveiling
The monument was unveiled on September 4, 1948 by Maarten Splinter. On August 31, 2002, the plaque for the five soldiers who died in the former Dutch East Indies was unveiled by mayor C. Rijsdijk and next of kin, Mr. A.P. Fianen.

Location
The monument is placed on the Raadhuisplein in Boskoop (municipality of Alphen aan den Rijn).

Source (in Dutch): National Comité 4 en 5 Mei (visit link) Krijgsmonument
Property Permission: Public

Access instructions: [NL] Vanaf het parkeerterrein, met het gezicht naar het oude raadhuis: aan uw rechterhand. [EN] From the car park, facing the old town hall: on your right.

Location of waymark:
Raadhuisplein
Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn), ZH Nederland


Commemoration: Victims of WW II

Date of Dedication: Not listed

Access times: Not listed

Website for Waymark: Not listed

Visit Instructions:
Include a photo containing, at minimum, the monument and your GPSr. We'd prefer a photo containing YOU at the monument, but we understand that some people are camera-shy.
Also include a bit about your visit here.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War II Memorials / Monuments
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Axel-F visited Oorlogsmonument - Boskoop (NL) 05/14/2022 Axel-F visited it
Andre 61 visited Oorlogsmonument - Boskoop (NL) 03/05/2022 Andre 61 visited it

View all visits/logs