Vøjstrup Svæveflyveplads - Nørre Broby, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 55° 14.960 E 010° 12.442
32U E 576751 N 6123202
Flyveplads der er hjemsted for Fyns Svæveflyveklub. Det er ikke tilladt at færdes på flyvepladsens område uden aftale med klubben, men aktiviteterne kan sagtens ses fra vejen.
Waymark Code: WM15DYZ
Location: Denmark
Date Posted: 12/16/2021
Published By:Groundspeak Premium Member blackjack65
Views: 11

Oprindeligt hed klubben Fyns Luftsport og blev dannet i 1933. Navnet, Fyns Svæveflyveklub, fik klubben efter en generalforsamling den 14. oktober 1970. Klubben havde hermed forladt den hidtidige flyveplads på Odense lufthavn, og var i stedet startet med de første flyvninger på vores nuværende plads i Vøjstrup.

Ved samme lejlighed tilbød klubben alle medlemmer i Svendborg Flyveklubs Svæveflyvegruppe overførsel af medlemskab til Fyns Svæveflyveklub. Indskuddet var deres materiel - et tosædet fly og et spil. Efter en generalforsamling samme år i svæveflyvegruppen skete overførslen senere i 1970.

I en kortere periode herefter - indtil sæsonstart 1973 - fortsatte klubbens skoleflyvning dog på Tåsinge Flyveplads. Vi har herefter holdt til i Vøjstrup med egen svæveflyveplads, klubhus, hangarer, hytteområde mv.

Fyns Svæveflyveklub har idag ca. 60 aktive medlemmer, der ved enhver lejlighed mødes for at svæveflyve. Dette være sig enten konkurrenceflyvning (strækflyvning eller hastighedsflyvning), kunstflyvning eller bare hyggeflyvning.

I 2015 blev der installeret transpondere i flere af klubbens fly, således at de nu kan deltage i konkurrencer i hele landet.

English: Airfield + airstrip that is home to Funen Gliding Club. It is not allowed to move around the airport without an agreement with the club, but the activities can easily be seen from the road.

The club was originally called Fyns Luftsport and was formed in 1933. The name, Fyns Svæveflyveklub, was given to the club after a general meeting on October 14, 1970. The club had thus left the previous airport at Odense airport, and had instead started with the first flights on our current place in Vøjstrup.

On the same occasion, the club offered all members of Svendborg Flying Club's Gliding Group transfer of membership to Funen Gliding Club. The deposit was their equipment - a two-seater plane and a game. After a general meeting the same year in the glider group, the transfer took place later in 1970.

For a shorter period thereafter - until the start of the 1973 season - the club's school flight continued at Tåsinge Airport. We have since stayed in Vøjstrup with its own gliding airport, clubhouse, hangars, cabin area, etc.

Funen Gliding Club today has approx. 60 active members who meet at every opportunity to glide. This can be either a competition flight (stretch flight or speed flight), art flight or just a fun flight.

In 2015, transponders were installed in several of the club's aircraft, so that they can now participate in competitions throughout the country.
Club Name: Fyns Svæveflyveklub

AMA Club Number: Not listed

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Model Aircraft Fields
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.