Belgian refugee camp Vluchtoord Ede - Ede, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 52° 02.461 E 005° 43.368
31U E 686733 N 5769100
Quick Description: Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Ginkelse Heide het toevluchtsoord voor duizenden Belgische vluchtelingen die na de val van Antwerpen in oktober 1914 naar Nederland waren gekomen en hier ondergebracht werden in het Vluchtoord Ede
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 10/14/2021 10:41:26 PM
Waymark Code: WM154HB
Published By: Groundspeak Premium Member pmaupin
Views: 15

Long Description:
'Het Belgenmonument op de Edese Heide bij de Gelderse plaats Ede is een gedenksteen ter nagedachtenis aan het voormalige Belgische vluchtelingenkamp Vluchtoord Ede (V.O.E.) dat hier van 1915 tot 1918 was gevestigd.

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog vluchtten meer dan een miljoen Belgen de grens over naar het neutrale Nederland. Ruim 5300 hiervan werden opgevangen in Ede. Het kamp, bestaande uit barakken, was een volledig dorp compleet met een school, hospitaal, winkel, werkplaatsen en een kerk. Er was ook een eigen elektriciteitscentrale voor verlichting en aandrijving van machines in de werkplaatsen. Het kamp was voor een groot gedeelte zelfvoorzienend. Er was zelfs een eigen ordedienst. Vluchtoord Ede bestond uit vier kwartieren. In een kwartier bevonden zich de voorzieningen, de andere drie kwartieren waren woonlocaties met de namen Leyedorp, Maasdorp en Scheldedorp. De kwartieren werden gescheiden door twee hoofdstraten.

Na de oorlog, in 1918, werd het kamp afgebroken. Veel van het materiaal werd door de Belgen meegenomen voor de wederopbouw van hun land. Het monument bevindt zich op een stuk heide tussen de Provinciale weg 224 en de Hessenweg. Het is ongeveer de plaats waar de twee hoofdstraten van het kamp elkaar kruisten.
Veel meer is er niet te zien behalve enkele betonnen funderingsresten.

Het monument, geplaatst op restanten van de fundering, bestaat uit een zwerfsteen met het opschrift:

BELGISCH VLUCHTELINGENKAMP
V.O.E.
1914-1918
DEZE ZWERFSTEEN IN EDE DOET
ONS DENKEN AAN HET VERLEDEN'

(visit link)

More info: (visit link)
En zie ook de website in de website sectie.


Eng
'The Belgian monument on the Edese Heather near the Gelderse town of Ede is a memorial stone in memory of the former Belgian refugee camp Vluchtoord Ede (VOE) that was located here from 1915 to 1918.

During the First World War, more than a million Belgians fled across the border to the neutral Netherlands. More than 5300 of these were received in Ede. The camp, consisting of barracks, was an entire village complete with a school, hospital, shop, workshops and a church. There was also its own power station for lighting and powering machines in the workshops. The camp was largely self-sufficient. It even had its own security guard. Refugee Ede consisted of four quarters. The facilities were located in fifteen minutes, the other three quarters were residential locations with the names Leyedorp, Maasdorp and Scheldedorp. The quarters were separated by two main streets.

After the war, in 1918, the camp was demolished. Much of the material was taken by the Belgians for the reconstruction of their country. The monument is located on a piece of heathland between Provincialeweg 224 and Hessenweg. It is roughly where the camp's two main streets intersect.
There is not much more to see except for some concrete foundation remains.

The monument, placed on remnants of the foundation, consists of a boulder with the inscription:

BELGIAN REFUGEE CAMP
V.O.E.
1914-1918
THIS DRIVESTONE IN EDE DOES
OUR THINKING OF THE PAST'

(visit link)

More info: (visit link)
Also see the website listed in the website section on this page.
Type of Historic Site: Memorial/Monument

Address of Building, Object, or Site:
Groot Ginkelseweg
Verlengde Arnhemsestraatweg
Ede, Netherlands


Website: [Web Link]

Admission Prices: 0.00 (listed in local currency)

One a Scale from 1-5, How Vital was the Site in WWI?:

Posted Coordinates Location:
A historical marker. It can not be reached by car, you need to park at N52 02.312 E005 43.660 and walk to the marker on foot.


Visit Instructions:
Take at least one, clear photo of the site or object. This must be a personally obtained photo and not taken from the internet. You must also describe your experience. Any differences since the waymark was approved? Was the museum closed? Was the object moved? Has it deteriorated more? Give details!
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest World War I Sites
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Andre 61 visited Belgian refugee camp Vluchtoord Ede - Ede, NL 12/22/2021 Andre 61 visited it
Heva visited Belgian refugee camp Vluchtoord Ede - Ede, NL 10/21/2021 Heva visited it
PetjeOp visited Belgian refugee camp Vluchtoord Ede - Ede, NL 10/19/2021 PetjeOp visited it

View all visits/logs