IONITY Charging Station - Pávov, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 27.308 E 015° 35.601
33U E 543002 N 5478221
Quick Description: IONITY Charging Station beside of OMV gas station
Location: Kraj Vysočina, Czechia
Date Posted: 9/18/2021 12:14:11 PM
Waymark Code: WM14ZK7
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 5

Long Description:
Czech Republic is a small country in the middle of Europe. Approximately 10 million people live in this country. There are over 6 million cars registered in the Czech Republic (as of 2021). Only about 7000 (valid for 2021) of this number are electric cars. There are about 700 public charging stations for these electric cars. The stations are mostly located in large cities, near shopping centres or local authorities.
In total, about 70% of these stations are managed by the three largest electricity distributors in the country - CEZ (visit link) , PRE (visit link) and E.ON (visit link) . There are companies with a smaller number of stations - e.g. MOL (visit link) or IONITY (visit link)
The largest electricity providers CEZ, E.ON and PRE offer their customers special tariffs for charging electric vehicles. A detailed overview of charging fees is here (visit link) .

The station details
2 charger unit
4 designated parking spaces for use of this charger.
The method of payment: payment card via app or web, IONITY app, smartphone app
The location: beside of OV gas station at underground parking of Fenix shopping mall .

The plugs:
2× CCS Combo (350 kW/500 A)

=========================================================

Ceská republika je malá zeme uprostred Evropy. V této zemi žije približne 10 milionu lidí. V Ceské republice je registrováno pres 6 milionu osobních automobilu (stav k roku 2021). Pouze asi 7000 (platí pro rok 2021) z tohoto poctu je elektromobilu. Pro tyto elektromobily existuje cca 700 verejných dobíjecích stanic. Stanice jsou umísteny vetšinou ve velkých mestech, poblíž nákupních center nebo místních úradu.

Celkem cca 70% techto stanic spravují tri nejvetší distributori elektriny v CR - jde o firmy CEZ (visit link) , PRE (visit link) a E.ON (visit link) . Existují firmy s menším poctem stanic - napr. MOL (visit link) nebo IONITY (visit link)

Nejvetší poskytovatelé elektrické energie CEZ, E.ON a PRE nabízí svým zákazníkum speciální tarify pro nabíjení elektromobilu. Podrobný prehled poplatku za nabíjení je zde (visit link) .
Location:
Pávov, Czech Republic


Web site related to Waymark: [Web Link]

Website 2: Not listed

Visit Instructions:
Please tell of your visit.Do you have an electric car? Did you drive it here? Don't forget to upload a picture of the area/charging station.Bonus points for a picture with a car being charged.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Electric Car Charging Stations
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.