Metodistkirken i Norge - Sarpsborg, Norway
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 59° 16.892 E 011° 07.021
32V E 620620 N 6573317
Quick Description: A sign that tells the history of the Methodist Church's foundation in Norway, where the oldest congregation is in Sarpsborg.
Location: Viken, Norway
Date Posted: 8/18/2021 8:36:56 AM
Waymark Code: WM14RXP
Published By: Groundspeak Premium Member HundenHera
Views: 1

Long Description:
A sign that tells the history of the Methodist Church's foundation in Norway, where the oldest congregation is in Sarpsborg.

Den norske tekst på skiltet:
Metodiskirken i Norge. Sarpsborg Menighet. Tilsluttet The United Methodist Church. Ble stiftet 11-09-1856 av Pastor Ole Peter Petersen og Tilsynsmann Christian Willerup.
Kirkebygget ble innviet 01-11-1857. 1956 ble en ny foreningssal og boligblokk bygget.
1. juledag 1992 brant kirkebygningene ned. En brannmann omkom under brannen. Kirken ble gjenopbygget og innvielse fant sted 04-09-1994 av Biskop Hans Växby, Tilsynsmann Jorunn Wendel og Pastor Knut Refsdal.
Sarpsborg Metodistmenighet er Nordens eldste MetodistmenighetThe translated text on the sign:
The Methodist Church in Norway. Sarpsborg Parish. Joined The United Methodist Church. Was founded 11-09-1856 by Pastor Ole Peter Petersen and Supervisor Christian Willerup.
The church building was consecrated 01-11-1857. In 1956, a new association hall and apartment block was built.
On Christmas Day 1992, the church buildings burned down. A firefighter died during the fire. The church was rebuilt and consecration took place 04-09-1994 by Bishop Hans Växby, Supervisor Jorunn Wendel and Pastor Knut Refsdal.
Sarpsborg Methodist Church is the Nordic region's oldest Methodist church
Visit Instructions:
Legg med et bilde av deg selv på stedet
Add a photo with you on this spot
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Norway Historical Sites
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.