Inzamelstation voor elektronica - Zeist, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 52° 05.145 E 005° 14.645
31U E 653753 N 5772950
Quick Description: There are several cabinets for depositing electronics in the city of Zeist
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 6/22/2021 2:24:24 AM
Waymark Code: WM14E8R
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 4

Long Description:
NL:

Dit inzamelstation staat op de hoek van de Slotlaan en de Weeshuislaan in Zeist.

van blipvert.es:
"De firma Blipvert B.V. heeft maandag 30 september 2016 op twaalf verschillende locaties in Zeist een Blipvert inzamelstation geplaatst. Het inzamelstation is bestemd voor het inzamelen van kleine recyclebare restmaterialen.

In mei 2016 kondigde de gemeenteraad het afvalstoffenplan GAP5 aan. Het plaatsen van Blipvert inzamelstations was een onderdeel van het plan. De firma Blipvert heeft destijds samen met de winkeliers en de gemeente de locaties vastgesteld waar de recyclestations geplaatst moeten worden.

De gemeente investeert hierin, omdat ze het van belang vindt dat de elektrische apparaten op de juiste manier worden ingezameld. Dit levert namelijk waardevolle stoffen op én het voorkomt dat er schadelijke stoffen voor het milieu vrijkomen.

Om deze elektrische apparaten goed in te zamelen heeft een inzamelstation zeven gescheiden compartimenten. De spullen die er ingeleverd kunnen worden, zijn onder andere: cartridges, batterijen, lampen, cd’s en dvd’s, mobiele telefoons, adapters en overige kleine elektrische apparaten."

ENG:

This collection station is located on the corner of Slotlaan and Weeshuislaan in Zeist.

from blipvert.es:
"On Monday, September 30 2016, the company Blipvert B.V. installed a Blipvert collection station at twelve different locations in Zeist. The collection station is intended for the collection of small recyclable residual materials.

In May 2016, the municipal council announced the GAP5 waste plan. Installing Blipvert collection stations was part of the plan. At the time, the Blipvert company, together with the retailers and the municipality, determined the locations where the recycling stations should be placed.

The municipality is investing in this because it considers it important that the electrical appliances are collected correctly. This provides valuable substances and prevents the release of harmful substances to the environment.

In order to properly collect these electrical appliances, a collection station has seven separate compartments. Items that can be returned include: cartridges, batteries, lamps, CDs and DVDs, mobile phones, adapters and other small electrical appliances."
Address::
corner Slotlaan and Weeshuislaan
Zeist, Utrecht the Netherlands


Aluminum (Soda Cans): no

Glass: no

Paper (Magazines/Newspapers/Phonebooks): no

Plastic (Bags/Bottles/Containers): no

Steel: no

Other Metals: no

Cardboard: no

Motor Oil: no

Electronics (Computers/Small Batteries/Cell Phones/Etc.): yes

Visit Instructions:
Photo optional.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Places for Recycling
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
KaRo team visited Inzamelstation voor elektronica - Zeist, the Netherlands 9/24/2021 KaRo team visited it
PetjeOp visited Inzamelstation voor elektronica - Zeist, the Netherlands 7/12/2021 PetjeOp visited it
Becktracker visited Inzamelstation voor elektronica - Zeist, the Netherlands 5/6/2021 Becktracker visited it

View all visits/logs