The Pyramid - Aalborg, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 57° 02.811 E 009° 55.700
32V E 556322 N 6322983
Quick Description: Street art-kunstneren, Australske Fintan Magee, har malet dette vægmaleri "The Pyramid" på en gavl i Sankt Hans Gade.
Location: Denmark
Date Posted: 5/12/2021 9:04:40 AM
Waymark Code: WM1483Z
Published By: Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 1

Long Description:
Street art-kunstneren, Australske Fintan Magee, har malet dette vægmaleri "The Pyramid" på en gavl i Sankt Hans Gade.
Fintan Magee malerier er nogen gange humoristiske, andre er tragiske. Men ofte med symboler som kan fortolkes.
Dette gavlmaleri forestiller en mand med hat og ternet skjorte, der kravler i en ørken. På ryggen har han en tønde fastbundet og ovenpå tønden sidder en dreng. Himlen er meget mørk og dyster. Vi ved ikke hvad der er i tønden, måske er det kemikalier eller olie. Tønden har faktisk de flotteste farver, gul, rød og sort, kemikaliernes lovprisning. Den kravlende mand kan være tynget af fortidens forbrug af gift og kemikalier og for drengen som skuer mod himlen kan fremtiden være mørk på grund af forurening. ?Men enhver kan fortolke maleriet på sin måde.
The street art artist, Australian Fintan Magee, has painted this mural "The Pyramid" on a gable in Sankt Hans Gade.
Fintan Magee paintings are sometimes humorous, others are tragic. But often with symbols that can be interpreted.
This mural depicting a man with hat and checkered shirt, crawling in a desert. On his back he has a barrel tied and on top of the barrel sits a boy. The sky is very dark and gloomy. We do not know what's in the barrel, maybe it's chemicals or oil. The barrel actually has the most beautiful colors, yellow, red and black, the praise of the chemicals. The crawling man may be burdened by the past consumption of poison and chemicals and for the boy looking towards the sky, the future may be dark due to pollution. But anyone can interpret the painting in their own way
City: Aalborg

Location Name: House gable

Artist: Fintan Magee

Media: brick wall, painting

Relevant Web Site: [Web Link]

Date: Not listed

Visit Instructions:
Please give the date and description of your visit. One original photo of the mural must also be submitted. GPSr photo NOT required.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Murals
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.