De Draagster van Morgen - Gendt, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Becktracker
N 51° 52.926 E 005° 58.326
31U E 704549 N 5752101
Statue of a pregnant woman and a child in Gendt
Waymark Code: WM1460E
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 04/25/2021
Published By:Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 3

van standbeelden.vanderkrogt.net:

Het is een standbeeld van een zwangere vrouw met een kind. Zij symboliseren de vrouw 'die borg staat voor zorg en toewijding, voor pijn en risico's in het leven', aldus beeldhouwer Jac Maris.

Op de sokkel onder het beeld staat de volgende tekst:
Het kunstwerk "de Draagster van Morgen" is
aangeboden door het gemeentebestuur aan de
inwoners van Gendt ter herinnering aan de
vermelding van Gendt in 793 in de geschriften
van het Benedictijnen Klooster te Lorsch.
Juni 1993
Het gemeentebestuur van Gendt.

from statues.vanderkrogt.net:

It is a statue of a pregnant woman with a child. They symbolize the woman 'who guarantees care and dedication, pain and risks in life', according to sculptor Jac Maris.

The plinth below the statue contains the following text:
The work of art is "the Carrier of Tomorrow"
offered by the city council to the
residents of Gendt in memory of the
mention of Gendt in 793 in the writings
of the Benedictine Monastery in Lorsch.
June 1993
The municipal council of Gendt.
Name or use 'Unknown' if not known: De Draagster van Morgen

Figure Type: Human

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Jac Maris

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 1993

Materials used: bronze

Location: field in a square in Gendt

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Becktracker visited De Draagster van Morgen - Gendt, the Netherlands 03/11/2021 Becktracker visited it