Røsnæs fyr vejrstation - Røsnæs, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 55° 44.609 E 010° 52.156
32U E 617345 N 6179112
Quick Description: Vejrstation og skibsovervågning for Storebælt på Røsnæs. Siden 2011 har Røsnæs fyr - tidligere militært område - været åbnet for offentligheden. Samtidig blev der åbnet en udstilling og historie om det militære kulturlandskab på Røsnæs.
Location: Denmark
Date Posted: 4/3/2021 3:02:49 AM
Waymark Code: WM142QK
Published By: Groundspeak Premium Member Th4tGuy
Views: 1

Long Description:
Vejrstation og skibsovervågning for Storebælt på Røsnæs. Siden 2011 har Røsnæs fyr - tidligere militært område - været åbnet for offentligheden. Samtidig blev der åbnet en udstilling og historie om det militære kulturlandskab på Røsnæs.

På 1. salen i fyrmesterboligen er indrettet en lille minivejrstation i samarbejde med DMI, Dansk meteorologisk institut, så man kan følge med i vejrsituationen på Røsnæs. Der er tillige en kikkert, også på 1. salen, så man kan kan følge med i Skibstrafikken.

Måleinstrumenterne, der kan ses på lokaliteten er: Et nedbørsmåler: også kaldet et pluviometer, en present weather sensor, man bruger til at bestemme nedbørtype og sigtbarhed samt apparater til måling af temperatur, lufttryk og luftfugtighed.

DMI og militærets tårn er ikke en del af besøgsområdet.

Vejrudsigten fra Røsnæs - cirka midt i Danmark - kan ses på dette link: (visit link)

English: Weather station and ship monitoring for the Great Belt at Røsnæs. Since 2011, Røsnæs lighthouse - a former military area - has been opened to the public. At the same time, an exhibition and history about the military cultural landscape at Røsnæs was opened.

On the 1st floor of the lighthouse keeper's residence, a small mini weather station has been set up in collaboration with DMI, the Danish Meteorological Institute, so that you can follow the weather situation at Røsnæs. There is also binoculars, also on the 1st floor, so you can follow the ship traffic.

The measuring instruments that can be seen at the site are: A precipitation meter: also called a pluviometer, a present weather sensor, which is used to determine precipitation type and visibility as well as devices for measuring temperature, air pressure and humidity.

The DMI and the military tower are not part of the visiting area.

The weather forecast from Røsnæs - approximately in the middle of Denmark - can be seen at this link: (visit link)
Visit Instructions:
You must post Waymark coordinates as well as a picture
of you with a GPSr or Geocaching/Waymarking
attire/equipment and the subject weather station in
the background. The main photo should be of just the
weather station itself.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Weather Stations
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.