Stauns Eg - Lindelse, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 54° 51.609 E 010° 44.412
32U E 611699 N 6080616
Quick Description: I skoven Hennetved Haver gror et stort egetræ med navnet Skovrider Stauns Eg.
Location: Denmark
Date Posted: 3/17/2021 8:30:11 AM
Waymark Code: WM13Z44
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 6

Long Description:
I skoven Hennetved Haver gror et stort egetræ med navnet Skovrider Stauns Eg.
Da dette egetræ blev plantet for 300 år siden, var der ingen der vidste at en dreng med navnet Henrik Staun ville blive født i 1922. Staun voksede op og blev til en mand, der elskede naturen, især træer. Han blev uddannet som skovridder og var med til at etablere skove for de store godser på Langeland. Staun begyndte dog at sætte spørgsmål ved måden der blev dyrket skov på. Det handlede nemlig kun om at tjene penge, og derfor blev der plantet hurtigvoksende skov som f.eks. granskov på bekostning af gamle sorter som bøg og eg. Han begyndte derfor at arbejde sammen med Naturfredingsforeningen, og skrev flere bøger om netop træer. Som modstander af moderne skovbrug var han med til at bevare gamle træer i de Langelandske skov.
I 2014 blev han hædret for sit arbejde for at bevare de oprindelige træer og det 300 år gamle egetræ blev dediceret til ham.
Foran træet står en sten med inskriptionen: Skoveridder Stauns Eg, 2014.
Skovridder Staun gik bort i 2015, men egen står der stadig.
In the forest Hennetved Haver grows a large oak tree called Forester Stauns Oak.
When this oak tree was planted 300 years ago, no one knew that a boy named Henrik Staun would be born in 1922. Staun grew up and became a man who loved nature, especially trees. He was trained as a forester and helped to establish forests for the large estates on Langeland. Staun, however, began to question the way in which forests were cultivated. It was only about making money, and therefore fast-growing forest was planted such as. spruce forest at the expense of old varieties such as beech and oak. He therefore started working with the Nature Conservation Association, and wrote several books about trees. As an opponent of modern forestry, he helped preserve old trees in the Langeland forests.
In 2014, he was honored for his work in preserving the original trees and the 300-year-old oak tree was dedicated to him.
In front of the tree is a stone with the inscription: Skovridder Stauns Eg, 2014.
Forester Staun passed away in 2015, but his oak is still standing.


Source: (visit link)
Location of the tree: forest

Type of tree: Oak

Visit Instructions:
Please provide another photo of either the tree or the plaque. Give your opinion of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dedicated Trees
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Svendborg visited Stauns Eg - Lindelse, Danmark 3/8/2022 Svendborg visited it
Sikko visited Stauns Eg - Lindelse, Danmark 4/23/2021 Sikko visited it

View all visits/logs