Arnakkekilden - Silkeborg, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 56° 09.198 E 009° 31.408
32V E 532518 N 6223265
Quick Description: 75.000 liter vand løber hver dag fra Arnakkekilden og ud i Ørnsø. Vandet kan drikkes fra drikkebrønden.
Location: Denmark
Date Posted: 2/28/2021 8:17:54 AM
Waymark Code: WM13W8R
Published By: Groundspeak Regular Member Clan Riffster
Views: 1

Long Description:
75.000 liter vand løber hver dag fra Arnakkekilden og ud i Ørnsø. Vandet kan drikkes fra drikkebrønden og har en speciel smag af det høje indhold af mineraler, bl.a. jern, kalcium og natrium. Jernindholdet ses tydeligt på omgivelserne som er rødbrune af okker.
Kilden består af et øvre bassin, en drikkebrønd og en "vandtrappe" der leder vandet til et nedre bassin.
I 1883 blev der bygget en vandkurbadeanstalt på stedet som Arnakkekilden leverede vand til. Man mente at det jernholdige vand var helbredende og sygdomsforebyggende. Kurbadeanstalten er i dag omdannet til Kunstmuseum.
Vandet fra Arnakkekilden leverer i dag vand til Carlsberg som sælger det på flasker.75,000 liters of water flow every day from The Arnakke spring and out into Ørnsø Lake. The water can be drunk from the drinking well and has a special taste of the high content of minerals, i.a. iron, calcium and sodium. The iron content is clearly seen on the surroundings which are reddish brown of ocher.
The spring consists of an upper basin, a drinking well and a "water staircase" that directs the water to a lower basin.
In 1883, a water spa facility was built on the site to which the Arnakke spring supplied water. It was believed that the iron-containing water was curative and disease-preventing. The spa facilities has today been transformed into an Art Museum.
The water from The Arnakke spring today delivers water to Carlsberg who sells it in bottles.


Source: (visit link)
Public or Private Land?: Public

Public Land Fees?: 0

Private Land access?: Not listed

Visit Instructions:
Please post an original picture of the springs no GPS necessary along with your observations of the spring. What wildlife you saw if any and the condition of the springs. Water level was high, low. The area was clean, trashy ect. Any other knowledge or experiences you have had with this paticular spring that would help document it's history.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Natural Springs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.