Sikorsky S-61A Sea King - Skjern, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 55° 59.517 E 008° 20.781
32U E 459225 N 6205376
Quick Description: Sikorsky S-61A Sea King helikopter i Danmarks Flymuseum i Stauning, Skjern. Helikopteren har halenummeret U-240. Helikopteren kan ses i museets udstilling. Der betales entré.
Location: Denmark
Date Posted: 1/1/2021 8:55:16 AM
Waymark Code: WM13KJJ
Published By: Groundspeak Premium Member Weathervane
Views: 1

Long Description:
Sea King helikopter i Danmarks Flymuseum i Stauning, Skjern. Helikopteren har halenummeret U-240. Helikopteren kan ses i museets udstilling. Der betales entré.

S-61 er efter over 40 års tjeneste under udfasning som redningshelikopter i Danmark. 2 eksemplarer er udtaget til museumsbrug. Danmarks Flymuseum har fået tildelt U-240, den ankom til Stauning den 14. marts 2007.

Helikopterene fik fast base på Flyvestation Værløse. Tre helikoptere har konstant været udstationerede på beredskab på flyvestationerne Ålborg, Skrydstrup og Værløse.

Ved forliset med færgen ”Skagerrak” nord for Hirtshals den 7. september 1966 beviste S-61 sin fortræffelighed. I vind af stormstyrke og bølger på 10 meter var fem danske S-61’ere med til at redde samtlige ombordværende fra hovedsageligt drivende rednings-flåder.

Siden anskaffelsen af S-61 har Redningscentralen iværksat mere end 16.000 missioner, hvoraf ca. 98 procent er udført med netop S-61, og flere tusinde personer kan på en eller anden måde takke S-61 og dens besætninger for livet.

Helkopteren fløj for eskadrille 722, der havde Sleipner, Odins ottebenede hest, som kendingsmærke. Se foto af en af piloternes hjelme i billedgalleriet.

Læs mere om U-240 her: (visit link)

English: The Danmarks Flymuseum is a museum located at Stauning Airport in Skjern, Denmark. It has a collection of around 70 aircraft from the period 1911 until 2000. Around 60 aircraft are on display. The collection includes gliders, fighter planes and helicopters. Many are still airworthy.

Sea King helicopter in the Danish Aviation Museum in Stauning, Skjern. The helicopter has the tail number U-240. The helicopter can be seen in the museum's exhibition. Admission is paid.

After more than 40 years of service, S-61 is being phased out as a rescue helicopter in Denmark. 2 copies have been selected for museum use. The Danish Aviation Museum has been awarded U-240, it arrived in Stauning on 14 March 2007.

The helicopters were given a permanent base at Værløse Air Base. Three helicopters have been constantly deployed on standby at the air stations Ålborg, Skrydstrup and Værløse.

At the shipwreck of the ferry "Skagerrak" north of Hirtshals on 7 September 1966, the S-61 proved its excellence. In winds of storm strength and waves of 10 meters, five Danish S-61s helped to rescue all those on board from mainly drifting life rafts.

Since the acquisition of S-61, the Rescue Center has launched more than 16,000 missions, of which approx. 98 percent are done with just the S-61, and several thousand people can somehow thank the S-61 and its crews for life.

The helicopter flew for Squadron 722, which had Sleipner, Odin's eight - legged horse, as its distinguishing mark. See photo of one of the pilots' helmets in the photo gallery.

Read more about U-240 here: (visit link)
Type of Aircraft: (make/model): Sikorsky S-61A Sea King

Tail Number: (S/N): U-240

Construction:: original aircraft

Location (park, airport, museum, etc.): Danmarks Flymuseum

inside / outside: inside

Access restrictions:
Admittance to the exhibition must be paid


Other Information:: Not listed

Visit Instructions:
Photo of aircraft (required - will be interesting to see if the aircraft is ever repainted or progress if being restored)
Photo of serial number (required unless there is not one or it is a replica)
Photo(s) of any artwork on the aircraft (optional but interesting)

Tell why you are visiting this waymark along with any other interesting facts or personal experiences about the aircraft not already mentioned.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Static Aircraft Displays
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.