Korenmolen Nooit Gedagt (Woudrichem, NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Theodd1
N 51° 48.930 E 005° 00.284
31U E 638184 N 5742418
Quick Description: [NL] Deze nieuwe windmolen (1991) vervangt een tijdens oorlogstijd opgeblazen exemplaar. [EN] This new windmill (1991) replaces a one blown up during wartime.
Location: Noord-Brabant, Netherlands
Date Posted: 12/31/2020 7:15:06 AM
Waymark Code: WM13KD0
Published By: Groundspeak Premium Member montythemule
Views: 4

Long Description:
[NL]

De molen Nooit Gedagt is een wal- en windmolen in de Nederlandse stad Woudrichem. Hij staat aan de Rijkswal. Het is een achtkante, stenen en gedeeltelijk bepleisterde stellingmolen voor het malen van graan (korenmolen), die ook nu nog graan maalt. De molen is beroepsmatig in bedrijf en in de molen is een winkel gevestigd met eigen producten.

Al omstreeks 1280 wordt er melding gemaakt een windmolen op deze plaats, maar de stenen molen werd omstreeks 1662 op het bastion gebouwd. Door de Duitsers werd de molen op 21 april 1945 opgeblazen. Vlak naast de plaats van de oorspronkelijk molen staat nu de nieuwe molen. De herbouw van de molen begon op 5 mei 1990 en op 31 mei 1996 werd de nieuwe molen officieel geopend.

De molen beschikt over 1 maalkoppel 17der (150 centimeter doorsnede) kunststenen met een regulateur. De uit 1994 stammende, stalen roeden zijn van de firma Derckx en oudhollands opgehekt. De binnenroede is 23,65 m lang en de buitenroede 23,70 m. De kap van de molen is gedekt met dakleer. De uit 1990 stammende, gietijzeren bovenas van de molen is van de fabrikant Gieterij Hardinxveld, heeft 40 als nummer en is in 1995 geplaatst.

De kap van de molen heeft een engels kruiwerk dat bediend wordt met een kruirad.

De molen heeft voor het vangen (stilzetten) een Vlaamse blokvang bestaande uit vijf vangstukken, die bediend wordt met een vangstok.

Voor het opluien (ophijsen) van het maalgoed is een sleepluiwerk aanwezig.

De overbrengingsverhouding is 1 : 5,74.
Het bovenwiel heeft 56 kammen en het bovenrondsel heeft 27 staven. De koningsspil draait hierdoor 2,07 keer sneller dan de bovenas. De steek, de afstand tussen de staven, is cm.
Het spoorwiel heeft 83 kammen en het steenrondsel 30 staven. Het steenrondsel draait hierdoor 2,76 keer sneller dan de koningsspil en 5,74 keer sneller dan de bovenas. De steek is cm.

Bron: Wikipedia (visit link)

[EN]

The Nooit Gedagt mill is a quay and windmill in the Dutch town of Woudrichem. It is located on the Rijkswal. It is an octagonal, stone and partially plastered scaffolding mill for grinding grain (flour mill), which still grinds grain today. The mill is professionally operated and a shop with its own products is located in the mill.

As early as around 1280, mention is made of a windmill on this site, but the stone mill was built on the bastion around 1662. The mill was blown up by the Germans on April 21, 1945. The new mill now stands right next to the site of the original mill. The rebuilding of the mill began on May 5, 1990 and the new mill was officially opened on May 31, 1996.

The mill has 1 grinding couple 17der (150 centimeter diameter) artificial stones with a regulator. The steel rods dating from 1994 are made by Derckx and old Dutch. The inner rod is 23.65 m long and the outer rod 23.70 m. The roof of the mill is covered with roofing felt. The cast iron top shaft of the mill dating from 1990 is by the manufacturer Gieterij Hardinxveld, has 40 as number and was installed in 1995.

The hood of the mill has an English wheel that is operated with a wheel.

For catching (stopping) the mill has a Flemish block catcher consisting of five catch pieces, which is operated with a catch stick.

A towing hook is available for lacing up (hoisting) the regrind.

The gear ratio is 1: 5.74.
The top wheel has 56 combs and the top pinion has 27 bars. This makes the king spindle turn 2.07 times faster than the top shaft. The pitch, the distance between the bars, is cm.
The track wheel has 83 combs and the stone pinion has 30 bars. As a result, the stone pinion turns 2.76 times faster than the king's spindle and 5.74 times faster than the top shaft. The stitch is cm.

Source: Wikipedia (visit link)
Date of Manufacture: 4/27/1991

Purpose: Milling

Open to the public: yes

Is This Windmill Functional?: Yes!

Windmill Farm: no

Cost: 0.00 (listed in local currency)

Museum on Site: yes

Visit Instructions:
When logging a VISIT to a windmill that has been Waymarked, please take a a photograph of the Windmill and provide a summary of your visit. In this way we can track changes to the mills over the years
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Windmills
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
frenchje visited Korenmolen Nooit Gedagt (Woudrichem, NL) 7/17/2011 frenchje visited it